Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Bijeenkomst Millennial Deepdive: hoe bind je de jong-volwassenen?

NOC*NSF05 mrt. 2018

Het is haast een heilige graal geworden voor de Nederlandse sportverenigingen; hoe bind je de generatie jong-volwassenen, de twintigers en dertigers van deze tijd. Er gebeurt veel in hun leven, hun agenda is vaak overvol. Mede daarom houden ze ervan sport flexibel te plannen, waar en vooral hoe en wanneer het hen uitkomt. Hoe speel je als club in op die behoefte en welke potentie biedt dat? In een workshop op 22 maart onder de noemer Millennial Deepdive, een samenwerking van het Kenniscentrum Sport en marktonderzoeksbureau Motivaction, komen alle relevante facetten van dit onderwerp voorbij.

Leden werven, maar vooral ook leden behouden in deze leeftijdscategorie is voor veel sportclubs op zijn minst een uitdaging. De individualisering in onze maatschappij en met name in deze leeftijd en de daarmee gepaard gaande behoefte aan ongebondenheid, aan weinig verplichtingen en het kunnen boeken van persoonlijke resultaten, is een ingrijpende verandering. Het sluit van nature niet goed aan bij de klassieke organisatiestructuur van veel sportverenigingen.

Op welke manieren kun je schaven aan je werkwijze en je aanbod om meer tegemoet te komen aan deze wensen en zo maatschappelijk relevant blijven? Op die prangende vraag hopen het Kenniscentrum en Motivaction meerdere antwoorden te bieden. De workshop heeft plaats in de DeWeerelt, Orteliuslaan 1041 in Utrecht. Wil je er bij zijn? Schrijf je dan direct in!

Programma


Tijdens deze workshop, die begint rond 12.00 en duurt tot het einde van de middag, komen ook millennials zelf aan het woord en zijn verschillende onderdelen bedoeld om bezoekers concrete handvatten te bieden waarmee ze zelf resultaatgericht aan de slag kunnen. Het volledige programma ziet er als volgt uit:

Ontvangst & lunch  12.00 – 12.30 uur

Meet the Millennials  12.30 - 13.00 uur
Motivaction brengt deze doelgroep in een interactieve presentatie haarscherp in beeld.

De branche-uitdagingen  13.00 – 13.30 uur
Kenniscentrum Sport is elke dag in contact met gemeenten, verenigingen en sportaanbieders. Zij hebben de grootste vraagstukken en uitdagingen die ze in de branche tegenkomen verzameld en delen deze met jou. Natuurlijk om aan het einde van de dag deze belangrijke vragen te beantwoorden.

Millennials aan het woord  13.45 – 16.15 uur
We nodigen Millennials uit en gaan in de vorm van focusgroepen uitgebreid met ze in gesprek over hun sportgedrag, hun wensen en behoeften, hun sportdilemma’s en de voor hen relevante en aansprekende sportontwikkelingen. De focusgroepen worden begeleid door ervaren onderzoekers van Motivaction en Kenniscentrum Sport  en je kijkt live mee. En bovendien: je mag vooraf jouw vragen met ons delen, wij verwerken dit in de focusgroepen als dit kan.

Insights en concrete ideeën  16.30 – 17.15 uur
Vervolgens ga je zelf – met de andere deelnemers – aan de slag met de relevante inzichten die je hebt opgedaan tijdens de focusgroepen. Je gaat deze inzichten met elkaar doorvertalen naar nieuwe ideeën. Aan het einde van deze dag ga je met nieuwe, inspirerende, concrete ideeën naar huis.

Pitch your idea  17.15 – 17.45 uur

Borrel  17.45 – einde
Om de dag inspiratievol af te sluiten, delen de deelnemers hun mooie, vernieuwende  ideeën plenair met de andere deelnemers. Sharing is caring!

En daarna
Je ontvangt binnen een paar werkdagen een wrap-up waarin de presentaties, de relevante inzichten en de verworven ideeën staan.


NOC*NSF 05 mrt. 2018

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: