Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Aanvragen subsidies verduurzaming sportaccommodaties naderen limiet

NOC*NSF09 feb. 2018

Op 9 februari meldde de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) dat sportverenigingen en -stichtingen in 2018 voor een totaal van 5,9 miljoen euro aan aanvragen voor subsidie voor verduurzaming van de sportaccommodatie hebben ingediend. Daarmee is op basis van aanvraag, die voor dit jaar op 2 januari werd opengesteld, bijna de jaarlijkse limiet van 6 miljoen euro bereikt.

Dat de limiet in zicht komt, wil overigens niet zeggen dat sportclubs geen aanvraag meer kunnen indienen. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst en het feit dat veel aanvragen zijn ingediend, wil niet zeggen dat deze ook allemaal gehonoreerd worden. De aanvraag voor 2018 loopt officieel tot 7 december van dit jaar. Bovendien is er volgend kalenderjaar wederom een totaalbedrag van zes miljoen beschikbaar. De aanvraag van subsidie voor energiebesparende maatregelen loopt via de website van de RVO.

Duurzamer, groener

Een aantal jaren geleden werd de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) geïntroduceerd als vervanger van de Ecotaks. Met de Ecotaks konden sportverenigingen jaarlijks een percentage van de energiekosten terugkrijgen. Dat betekende echter wel dat de grootste gebruikers het hoogste bedrag konden terugvragen. Dat is niet langer het geval. Met de nieuwe regeling beoogt de overheid juist de grootste verduurzamers het meeste terug te geven. Van investeringen in verduurzaming van de sportaccommodatie kan tot dertig procent worden terugontvangen.  

De Nederlandse overheid moet ook wel. Opwarming van de aarde, een stijgende zeespiegel, de forse CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen en het feit dat die brandstoffen opraken, zijn enkele hoofdredenen voor het zogenoemde Energieakkoord dat de Nederlandse overheid met relevante partijen heeft gesloten. Op die manier draagt iedereen een steentje bij aan een groener en schoner beleid, ook de sport. De EDS is een voortvloeisel van dat akkoord. Maar het kan voor de clubs zelf ook behoorlijk lonen.

Geen investeringsruimte? Denk aan SWS

Want investeer je in verduurzaming van je accommodatie door bijvoorbeeld de aanschaf van ledverlichting, de installatie van zonnepanelen of isolatie van het clubgebouw, dan kan de energierekening op termijn fors omlaag. Dat betekent wel dat clubs in staat moeten zijn zo’n investering te doen. Is dat onmogelijk, dan kan de Stichting Waarborgfonds Sport uitkomst bieden. De stichting kan voor honderd procent garant staan voor een investering tot een maximum van 250.000 euro.

Besparing op de energierekening kan hem ook heel goed zitten in kleinere maatregelen. Waar je kunt besparen, weet je echter alleen maar na een grondige analyse van jouw club. Wil je het energiebeleid op de club aanpakken en vraag je je af hoe je concreet start? Hanteer het stappenplan en ga aan de slag!


NOC*NSF 09 feb. 2018

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: