Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Veertien Twentse gemeenten werken samen voor vitalere regio, rookvrije sportaccommodaties

NOC*NSF09 jan. 2018

Dat sport op veel verschillende gebieden een positief effect heeft moge duidelijk zijn. Veertien gemeenten in de regio Twente hebben uitgesproken de kracht van sport te willen gebruiken voor een vitalere regio. Met de notitie: Sport en Bewegen in Twente, Regionale samenwerking is Noaberschop vanuit Eigen Kracht bundelen de gemeenten de krachten. En aan grote plannen geen gebrek. Eén van de ambities is om in 2020 alle sportaccommodaties in Twente rookvrij te maken.

In het visiedocument beschrijven de gemeenten dat sport bijdraagt aan bevordering van gezondheid, participatie, sociale cohesie, bestrijding van overgewicht en een actieve en gezonde leefstijl. Er wordt gestreefd naar een situatie waarin iedereen in Twente een leven lang kan sport en bewegen, waarbij er voor iedereen in elke levensfase een passend sportaanbod is. Hiervoor wordt samengewerkt met partijen uit onder andere de zorg, sport en het onderwijs.

De Twentse betrokkenen formuleerden concrete acties op vijf thema’s: kwetsbare groepen/gehandicaptensport, ontwikkeling en ondersteuning van talent, evenementen, sportaccommodaties met een bovenlokale betekenis en sport en bewegen voor een vitale en gezonde samenleving.

Rookvrije sportaccommodaties

Een voortvloeisel uit de nota en de brede samenwerking is de ambitie dat er op geen enkele sportaccommodatie in Twente nog gerookt mag worden. Daarmee haakt het aan bij de landelijke trend van een groeiend aantal rookvrije sportcomplexen. De Twentse gemeenten hopen hiermee een omslag te realiseren bij kinderen dat roken niet gebruikelijk is. Een van de actiepunten uit de nota is dat de gemeenten ondersteuning bieden aan sportclub om de accommodatie rookvrij te maken. Hiervoor wordt een concreet stappenplan uitgewerkt. Ook zal actief deelgenomen worden aan landelijke campagnes voor een rookvrije generatie.

Wil jij als club ook aan de slag om jouw accommodatie rookvrij te maken? Bekijk dan de informatie op deze pagina. Geïnteresseerde verenigingen kunnen onder andere een handige Toolkit Rookvrij Sporten aanvragen. Bovendien is er voor de clubs die dit jaar nog op weg gaan naar rookvrij een leuk fanpakket beschikbaar.


NOC*NSF 09 jan. 2018

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: