Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

De Sportimpuls is weer open!

NOC*NSF11 jan. 2018

De Sportimpuls is weer open. Ook in 2018 kunnen sportaanbieders en dus zeker ook sportclubs weer subsidie aanvragen ter stimulering van sport en beweging. De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen. Goedgekeurde programma’s in de Sportimpuls, ook wel interventies genoemd, kunnen door sportaanbieders worden gebruikt om met subsidie aanbod te creëren voor specifieke doelgroepen.

De aanvraag van subsidie vanuit de Sportimpuls moet worden ingediend bij ZonMw en voor 2018 is de aanvraag op maandag 8 januari geopend. De voorwaarden voor dit jaar zijn wel enigszins gewijzigd. De belangrijkste verandering in de ronde van 2018 is dat de reguliere Sportimpuls alleen nog maar opengesteld wordt voor de kwetsbare doelgroepen chronisch zieken, ouderen en gehandicapten. De regeling is dus niet meer toegankelijk voor alle doelgroepen, zoals voorheen. Verder is het maximaal aan te vragen bedrag vastgesteld op 80.000 euro en is cofinanciering verplicht. De aanvraag sluit op 22 februari om 14.00 uur.

Naast de reguliere subsidieronde omvat de Sportimpuls ook twee specifieke groepen in de maatschappij:

Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2018

Het doel hiervan is om kinderen tot 18 jaar met (risico op) overgewicht en obesitas die weinig of niet bewegen, te stimuleren om gebruik te maken van passend sport- en beweegaanbod. En het doel is dat ze blijven sporten en bewegen als onderdeel van een gezonde(re) leefstijl. Belangrijke in de uitvoering is:

  • samenwerking tussen sport en zorg;
  • opvoedingsondersteuning en ouderparticipatie;
  • passend sport- en beweegaanbod.
  • Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2018

Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2018

Deze Sportimpuls richt zich op jeugd tot en met 21 jaar uit lage inkomensbuurten. Doel is om de jeugd die weinig kansen heeft lid te worden van een sportclub, in hun eigen buurt blijvend in beweging te brengen. Daarbij is het belangrijk om aan te sluiten op het actuele armoedebeleid van de gemeente, rekening te houden met de behoefte van de doelgroep en de ouders nadrukkelijk te betrekken.

De Sportimpuls komt voort uit het VWS-beleidsprogramma Sport en Bewegen in de Buurt. Op de website van Sport en Bewegen in de Buurt wordt nader uitgelegd hoe de Sportimpuls in zijn werk gaat en hoe de aanvraag verloopt als je daadwerkelijk met behulp van subsidie specifiek sportaanbod voor genoemde doelgroepen wil organiseren.


NOC*NSF 11 jan. 2018

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: