Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Verschil maken met verschillen: bestuurlijke vernieuwing in golf

NOC*NSF10 nov. 2017

Het bestuur van een club of vereniging vervult een essentiële rol. Nieuwe ideeën, verhelderende inzichten, aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen zijn vaak het product van een divers bestuur waarin de kracht zit in de verschillen. Hoe is het gesteld met bestuurlijke vernieuwing in de golfsport? Wat zijn de voordelen van diversiteit? En hoe zorgt een bestuur ervoor dat het steeds beschikt over wat nodig is om de club optimaal te ‘runnen’?  Een aantal clubs is hier heel serieus mee bezig en komt aan het woord in de meest recente editie van het magazine GolfMarkt van de NGF.

Die zo belangrijke bestuurlijke vernieuwing en voldoende diversiteit kan bijvoorbeeld tot uiting komen in een goed evenwicht in het aantal mannelijke en vrouwelijke bestuurders. Met een vrouwelijke voorzitter en vier vrouwen tegenover twee mannen lijkt het wel of de dames een greep naar de macht hebben gedaan in het bestuur van de Rosendaelsche Golfclub.

“Maar dat is niet het geval, hoor”, zegt voorzitter Reina van Marwijk Kooy lachend. “Toeval en geen bewuste keuze. Aan het eind van het jaar zal na een wisseling de verdeling waarschijnlijk weer in evenwicht zijn. In mijn ogen de ideale verhouding.” Mannen en vrouwen hebben vaak heel andere kwaliteiten, die goed gecombineerd kunnen worden binnen een bestuur. Het creëert de mogelijkheid om nog beter met elkaar in gesprek te gaan. Van Marwijk Kooy: “Vrouwen zijn over het algemeen wat meer op het proces gericht en letten mannen vooral op het resultaat. Als dat in balans is, kun je goed samenwerken. Je let erop dat je niet te ver op je leden vooruitloopt, maar zorgt er tegelijkertijd voor dat je niet te lang blijft hangen in overleg en genoeg daadkracht behoudt. Beide zijn nodig.”

‘Blijven proberen, niet forceren’


Bij andere clubs blijkt de uitdaging om voldoende vrouwen in het bestuur te krijgen wat groter. Het bestuur van Golfclub Emmeloord streeft naar gelijke vertegenwoordiging, maar na het vertrek van een vrouwelijke secretaris is dat nu niet het geval en de zoektocht naar een vervangster bleef zonder succes. “Naast tijdgebrek als argument merk ik dat vrouwen wat terughoudender zijn: Kan ik het aan? Past een bestuursfunctie wel bij mij? We forceren het niet maar blijven het proberen, want onze leden hebben aangegeven dat ze graag weer een vrouw in die functie zien”, aldus voorzitter Willy Schutte van de golfclub uit Flevoland. Een tweede vrouw in het bestuur had ook de voorkeur van Golfclub Welderen. “We hadden twee kandidates op het oog, maar slaagden er niet in hen over te halen”, vertelt ook voorzitter Kitty Bos over een vacature die uiteindelijk door een mannelijke kandidaat werd ingevuld.

Het kip-en-het-ei-probleem


Schutte spreekt enthousiast over een jong bestuurslid bij Golfclub Emmeloord. “Haar ideeën en aanpak zijn zeer vernieuwend. Zo slaagt zij erin onze bekendheid onder jongeren in de regio aanmerkelijk te vergroten met clinics en proeflessen bij scholen en andere verenigingen. Regelmatig meldt ze weer een nieuw lid aan. We hebben ook profijt van haar netwerk.” Onderzoek heeft de positieve invloed van jongere bestuurders reeds aangetoond. In zijn proefschrift uit 2015 signaleert Jan-Willem van der Roest een overeenkomst in de groep voorlopers op het gebied van modernisering van verenigingen. Het gaat daarbij met name om de besturen waarin ook jonge, hoger opgeleide leden vertegenwoordigd zijn. ‘Dat komt doordat deze bestuurders meer in contact staan met de buitenwereld en makkelijker inspelen op kansen in de omgeving, zoals bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden met andere verenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties’, stelt Van der Roest vast. Jongere bestuurders vormen met hun nieuwe ideeën een goede aanvulling op de knowhow en ervaring van oudere bestuurders.

Benieuwd naar het volledige artikel over bestuurlijke vernieuwing? Lees het in GolfMarkt 11!


NOC*NSF 10 nov. 2017

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: