Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Mulier Instituut: ouderen sporten meer, jongeren juist minder

NOC*NSF29 nov. 2017

Steeds meer 65-plussers doen wekelijks aan sport. Dat is een van de belangrijkste conclusies van onderzoek van het Mulier Instituut naar de sportdeelname onder Nederlanders in de afgelopen zestien jaar. Waar in de periode tussen 2001 en 2004 zo’n 30 procent van de 65-plussers minimaal een keer per week aan sport deed, was dat percentage tussen 2013 en 2016 gegroeid naar 40 procent. Bij de jongeren is daarentegen sprake van een lichte daling.

De stijging van de sportdeelname onder ouderen boven de 65 jaar kent twee hoofdoorzaken, zo stelt het Mulier Instituut. Ten eerste laat de ontwikkeling zich verklaren door het feit dat steeds meer mensen die nu toetreden tot de groep 65-plussers, zelf zijn opgegroeid met sport. Het beoefenen van sport is steeds vanzelfsprekender. Verder is onder de 65-plussers het opleidingsniveau stijgende. En er is een relatie tussen het opleidingsniveau en de mate van sportdeelname, zo hebben meerdere onderzoeken uitgewezen.

Aanbod voor ouderen

Het is een ontwikkeling die sportverenigingen niet over het hoofd moeten zien. Er is een groeiend besef dat sport en bewegen van groot belang is voor een vitale oude dag en de leeftijdscategorie in onze maatschappij die het betreft, wordt steeds groter. Het kan voor clubs dus zeker lonen om de 65-plussers iets van betekenis te bieden.

Minder sport onder jongeren

De daling in wekelijkse sportbeoefening onder jongeren is moeilijker te motiveren. Er is een sterk vermoeden dat de toegenomen populariteit van sociale media onder jongeren sterk is gegroeid en dat dat interesse in sport en bewegen heeft doen afnemen, maar daar is geen zekerheid over te geven. In 2015 stelden onderzoekers vast dat jongeren tussen de 13 en de 19 jaar veel tijd aan sociale media besteedden, maar vergelijkend materiaal uit eerdere jaren is er niet. Tien jaar geleden besteedden jongeren gemiddeld al zo’n vijf uur per dag op de computer en internet. Toch kon een onderzoek in 2014 geen correlatie blootleggen tussen toegenomen tijdsbesteding op de computer en de afname van sportactiviteiten.

Benieuwd naar meer informatie hierover? Lees het volledige factsheet van het Mulier Instituut.


NOC*NSF 29 nov. 2017

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: