Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Met een gezonde leefstijl meer sportplezier!

NOC*NSF08 nov. 2017

Als sportvereniging lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van een gezonde leefstijl bij kinderen. En daarmee aan een betere gezondheid op de lange termijn. Je trainers kunnen een stimulerende rol vervullen om gezonde voeding en voldoende sporten in het leefpatroon te verankeren. Dat hoeven ze niet alleen te doen! Daarvoor is een scholing ontwikkeld, die hen daarbij kan ondersteunen.

De scholing ‘Trainen en coachen van jeugd gericht op een gezonde leefstijl’ van de Academie voor Sportkader geeft handvatten om kinderen op jonge leeftijd al bewust te maken van het belang van een gezonde leefstijl. Dit zorgt voor een betere gezondheid op de langere termijn, waardoor jeugd actiever en vitaler is. Hét belangrijkste thema van deze scholing is leefstijl. In dit thema komen gezonde voeding en het voldoende en verantwoord bewegen binnen de sportvereniging aan bod. Daarnaast leer je hoe je sporters en hun ouders kunt helpen gezond te leven buiten hun tijd in de sportvereniging. 

Stimuleren

Corrine Snijders is één van de docenten van de training. Zij vertelt: “De trainer of coach speelt een belangrijke rol in het aanleren van gezonde gewoontes met betrekking tot voeding en bewegen. In de training komen de positieve effecten van gezonde voeding en voldoende dagelijkse beweging aan de orde. Maar we laten vooral zien hoe je als trainer of coach een gezonde leefstijl kan stimuleren. “Leren dat je kinderen die al gezonde keuzes maken krijgen daarvoor een compliment kunt geven en kinderen die dat niet doen proberen te stimuleren om kleine stapjes richting een gezonde leefstijl te zetten.” Ook het belang van de rol van en communicatie met de ouders over gezonde voeding en bewegen komt aan bod.

De scholing is bedoeld voor trainers/coaches/instructeurs die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van lessen en trainingen. Een diploma is niet vereist. De scholing wordt gegeven op KSS niveau 3 van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.

Wat leer je tijdens de training?

Je leert welke belangrijke (voorbeeld)rol je kunt spelen in het stimuleren van een gezonde leefstijl bij de kinderen en jongeren die jij traint. Je wordt je bewust van de motieven van de doelgroep bij het maken van keuzes voor voeding en bewegen. De leerdoelen zijn:

  • Inzicht krijgen in, en visie ontwikkelen over, de verschillende aspecten van gezonde leefstijl in combinatie met sporten;
  • Inzicht krijgen in gedrag en gedragsontwikkeling van jonge mensen;
  • Vaardigheden beheersen om als trainer je sporters te adviseren en stimuleren op het gebied van gezonde leefstijl;
  • Trainingen kunnen afstemmen op behoeftes en mogelijkheden van al je sporters, waaronder diegene met (risico op) overgewicht.

De scholing wordt ondersteund door een e-learning module met een zelfscan, praktijkvoorbeelden, informatie en een tweetal praktijkopdrachten.

Positief

De deelnemers aan de training zijn na afloop heel positief. Corrine Snijders: “Het is mooi om te zien hoe de deelnemers reageren. Vaak geven ze aan dat het eigenlijk allemaal wel bekend is, maar met de scholing leren ze hoe ze er zelf meer invloed op kunnen hebben. Met de zelfscan en de praktijkopdrachten hebben de deelnemers het gevoel dat ze de training op maat kunnen volgen. Zo hebben ze er in hun eigen club ook het meeste profijt van!”

Team:Fit

Trainen en coachen van jeugd gericht op een gezonde leefstijl is ontwikkeld in samenwerking met: Het Voedingscentrum, het Kenniscentrum Sport (voorheen NISB), Merem behandelcentrum Heideheuvel en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De training sluit aan bij de 'Gezonde Sportkantine' van Team:Fit. Met de training van de trainers en coaches vergroot je het draagvlak voor de ‘Gezonde Sportclub’!

Interesse in de scholing? Kijk dan op de website of stuur een e-mail naar opleidingen@nocnsf.nl.


NOC*NSF 08 nov. 2017

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: