Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Asbestrisico? Inventariseer het!

NOC*NSF06 nov. 2017

Asbest werd tot 1994 regelmatig gebruikt in de bouw. Sindsdien is het verboden met asbest te bouwen, omdat we weten dat het schadelijk voor de gezondheid is. Maar gebouwen die vóór 1994 zijn gebouwd kunnen nog steeds asbest bevatten. Hoe is dat bij het clubgebouw van jouw club? Doe de inventarisatie, want er komt een verbod op asbesthoudende daken.

In Nederland is het verwerken van asbest verboden sinds 1 juli 1993. Asbest is waarschijnlijk verwerkt in meer dan 3000 verschillende producten, voor binnen en buiten. Het bestaat uit vezels met een zeer grote trekvastheid, slijtvastheid en stijfheid. De bekendste eigenschap van asbestvezels is dat ze bestand zijn tegen hoge temperaturen. Bovendien was asbest een goedkoop materiaal. Wanneer asbesthoudend materiaal aanwezig is in jouw sportcomplex, dan mag je dat niet zelf verwijderen. Dat mag alleen gedaan worden door een gecertificeerd bedrijf. 

Asbest verwijderen

Voor het verwijderen van asbest gelden strenge regels. Alleen particulieren mogen bepaalde asbesthoudende producten zelf verwijderen. Een vereniging, stichting, sportclub enz. mag asbesthoudend materiaal niet laten verwijderen door een van de personeelsleden of vrijwilligers. Asbesthoudend materiaal mag ook niet worden verwijderd door een klusbedrijf of aannemer. Dit mag alleen worden uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Wanneer asbest niet op een vakkundige manier wordt verwijderd kan er een asbestbesmetting ontstaan en/of kunnen asbestvezels vrijkomen die worden ingeademd. Dat kan een gevaar opleveren voor de gezondheid van de mensen die in het gebouw komen. Daarom gelden speciale regels en bij overtreding worden hoge boetes uitgedeeld door de Inspectie SZW.

Verbod op asbesthoudende daken

Op 2 maart 2015 heeft de ministerraad besloten dat een verbod op asbesthoudende daken moet worden ingesteld. Het gaat hierbij om daken met asbesthoudende golfplaten en/of leien en asbesthoudend bitumen die rechtstreeks in contact met de buitenlucht staan. Dakbeschot, isolatiemateriaal of wandpanelen vallen niet onder het verbod. Dit verbod gaat in principe in met ingang van 1 januari 2024. In principe, omdat het wetsvoorstel controversieel is verklaard na de verkiezingen in het voorjaar van 2017. De nieuwe regering moet zich hier opnieuw over buigen en een definitief besluit nemen. Het verbod komt er in ieder geval, er kan hooguit nog iets worden gewijzigd aan de ingangsdatum. Het verbod gaat gelden voor alle daken, zowel bij particulieren, bedrijven als instellingen. Dus ook voor jouw sportaccommodatie. Uitzonderingen zijn niet mogelijk.

Clubgebouw van vóór 1994

Wanneer de opstallen van jouw vereniging/club zijn gebouwd na 1 januari 1994 is er niets aan de hand, omdat het verwerken van asbest toen al verboden was. Gebouwen die eerder zijn gebouwd zijn allemaal asbestverdacht. Is jouw sportaccommodatie eigendom van de gemeente? Dan zal de gemeente contact met jullie opnemen om een en andere te bespreken en te regelen. Wanneer de accommodatie jullie eigendom is of wordt gepacht of gehuurd gelden andere regels. Bij eigendom is de vereniging zelf verantwoordelijk voor de vervanging en bij pacht/huur is dat afhankelijk van wat is opgenomen in het contract.

 

Enkele verzekeringsmaatschappijen kondigen nu al maatregelen aan in verband met de dekking en premie van de opstalverzekering wanneer een asbesthoudend dak aanwezig is. Hiermee lopen zij vooruit op het asbestdakenverbod. Dit is ook ingegeven door de grote kosten van brand waarbij asbest in het spel is door de verspreiding van asbestvezels in de omgeving. Een dergelijke asbestcalamiteit heeft ook veel impact op de omgeving.

Meer informatie

De Rijksoverheid heeft voor de vervanging van de asbesthoudende daken een subsidie ingesteld voor particulieren en bedrijven. Meer informatie over asbestdaken vind je hier of in het artikel elders op deze site en de downloads Inventarisatie en Vragen en antwoorden daarbij.  


NOC*NSF 06 nov. 2017

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: