Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Verstandig gebruik sociale media: tien tips voor trainers

NOC*NSF18 okt 2017

Trainers en coaches zijn hét sportieve voorbeeld voor jonge sporters. Dat zijn langs de lijn en op het traingingsveld, maar ook op sociale media. Want sportiviteit en respect houden niet op na het laatste fluitsignaal, maar gelden net zo goed op WhatsApp, Instagram, Facebook en Twitter.

Wat je online zegt of doet, is in veel gevallen voor altijd terug te vinden. Realiseer je dat als trainer of coach en denk goed na voordat je iets publiceert. Onlangs verschenen op de website Sportplezier.nl een tiental tips om verstandig om te gaan met sociale media:

  • Wees je ervan bewust dat alles wat je online zet, voor altijd terug te vinden is. Denk dus na voor je iets post.
  • Gebruik sociale media om kennis en andere belangrijke informatie over de sport te delen.
  • Maak altijd duidelijk of je communiceert namens de vereniging of op persoonlijke titel.
  • Zet geen privacygevoelige informatie online. Wees terughoudend met namen en gebeurtenissen.
  • Ga niet in discussie met een speler of ouder op sociale media.
  • Bestuurders, trainers en coaches zijn in de eerste plaats vertegenwoordigers van de vereniging. Gedraag je daar ook naar. Bij twijfel kun je iets beter niet publiceren.
  • Vraag toestemming als je foto’s of filmpjes online wilt zetten.
  • Heb je een duidelijk oordeel over een sporter? Bespreek dat dan persoonlijk. Evaluaties van iemands sportprestaties horen niet op sociale media thuis.
  • Aardig zijn loont, óók online.
  • Hou je aan de geldende gedragsregels en wees je bewust van je voorbeeldfunctie.

NOC*NSF 18 okt 2017

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: