Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Rookvrij sportterrein, ga er op jouw club mee aan de slag

NOC*NSF27 okt. 2017

De Nederlandse Hartstichting is enkele jaren geleden al het traject naar de ‘Rookvrije Generatie’ begonnen. Het doel is dat ouders van kinderen die worden geboren vanaf 2017, hun kind volledig rookvrij en meerookvrij kunnen laten opgroeien. Daarom wordt ook gestreefd naar zoveel mogelijk rookvrije sportverenigingen en lanceerde de Hartstichting eerder dit jaar de campagne ‘Zien roken doet roken, maak jouw sportvereniging rookvrij’. De boodschap is duidelijk en die vindt ook gehoor bij steeds meer clubs, maar er is nog veel te winnen.

Eigenlijk ligt het redelijk voor de hand, rookvrije sportverenigingen. De jeugd komt naar de sportvereniging om in sociale en veilige omgeving sportief en dus gezond bezig te zijn. Daar past roken niet goed bij, te meer omdat bij kinderen die voor hun achttiende hun eerste sigaret opsteken, de kans dat ze blijven roken, relatief groot is. Waar op en om de velden wordt gerookt, wordt de jeugd veel geconfronteerd met het ‘verkeerde’ voorbeeld, stelt de Hartstichting. Vandaar dan ook de stelling: ‘Zien roken doet roken, maak jouw sportvereniging rookvrij.’

Veertig rookvrije sportclubs


Inmiddels zijn in Nederland de terreinen van zo’n veertig sportclubs rookvrij en zijn meer dan honderd verenigingen stapsgewijs op weg naar dat doel. Begin dit jaar begon bijvoorbeeld voetbal- en handbalclub OBW de route naar een volledig rookvrij sportterrein en onlangs werd de Abcouder LTC de tweede volledig rookvrije tennisvereniging, zoals uitgebreid aan de orde kwam op Centrecourt.nl, platform van de KNLTB voor clubbestuurders en tennistrainers. De meest recente stap naar een volledig rookvrij sportterrein is vermoedelijk genomen door de Arnhemse hockeyclub HCM. Die vereniging hakte tijdens de algemene ledenvergadering op 26 oktober definitief de knoop door om volledig rookvrij te worden.

Een wereld te winnen

De bewustwording bij clubs over de gevaren van roken en het belang van inperking ervan op sportterreinen, wordt steeds groter. Niet voor niks zijn steeds meer sportverenigingen bereid om te bekijken hoe ze roken op hun eigen terrein kunnen ontmoedigen. Er is echter nog een wereld te winnen. Om die reden is er een document met duidelijke voorlichting en overzichtelijk stappenplan beschikbaar om de weg naar volledig rookvrij op jouw club goed te bewandelen.

Stappenplan ontvangen


Daarin komt aan de orde wat het belang is van steeds meer rookvrije sportclubs, maar wordt vooral uitgelegd hoe je dit principe introduceert en communiceert richting je achterban. Bovendien bevat het stappenplan duidelijke tips voor onder meer het maken van nieuwe afspraken over roken op de club, het aanpassen van het terrein, handhaving van de afspraken en evaluatie van het nieuwe beleid. Gaat jouw club er ook mee aan de slag? Meld je aan op de website van de Hartstichting en ontvang gratis het stappenplan!


NOC*NSF 27 okt. 2017

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: