Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Ongezonde snacks blijven populair bij sportclubs, maar kantines worden steeds gezonder

NOC*NSF26 sep. 2017

Gezond(er) aanbod in de kantines van Nederlandse sportverenigingen en inperking van roken en alcoholgebruik op de club, vormen op zijn minst uitdagingen voor Nederlandse clubs. Tot zover geen verrassingen. Afgelopen maandag legde de NOS met een eigen onderzoek nog een keer de vinger op de zere plek: in een groot deel van de Nederlandse verenigingskantines is het aanbod van snacks en andere producten nog steeds overwegend ongezond en regels omtrent roken en drinken op de club zijn er lang niet overal. Daarbij moet echter wel een belangrijke aantekening worden gemaakt. Want er is bij de sportclubs wel degelijk een positieve ontwikkeling waar te nemen op dit gebied. Dat stelt het Mulier Instituut (MI) deze week.

De ‘vette hap’, zoals het in volksmond ook wel wordt genoemd, voert bij de meeste Nederlandse sportclubs nog steeds de boventoon in het snackassortiment. Dat concludeert de NOS. Het is een conclusie die nauwelijks valt te ontkennen, maar hij verdient enige nuancering.

Steeds gezonder

De boodschap zoals verkondigd door NOC*NSF en op een website als www.teamfit.nl, dat gezondere opties naast de ‘klassieke’ snacks kunnen bestaan en dat door slim beleid ten aanzien van een gezonder aanbod in de kantines de omzet er niet onder hoeft te lijden, wordt wel degelijk gehoord.  Uit een enquête onder het Verenigingspanel van het Mulier Instituut van vorig jaar blijkt immers dat in een tijdsbestek van ongeveer een jaar in zo’n 32 procent van de kantines van Nederlandse sportclubs, het assortiment gezonder is geworden. Worden daar de onafhankelijke horecagelegenheden op clubs meegerekend, dan gaat het om 24 procent. 

Meer aanbod én meer vraag

Ook het MI kan niet om het feit heen dat in veel Nederlandse sportkantines het aanbod overwegend ongezond is. Bij 68 procent van de verenigingen is meer ongezond dan gezond aanbod. Toch is bij 24 procent van de verenigingen gezond en ongezond aanbod in balans en is bij acht procent het gezonde aanbod zelfs het grootst. Verder groeit de animo bij sportclubs om het aanbod in de toekomst (verder) gezonder te maken. In het onderzoek van het MI komt duidelijk naar voren dat 12 procent van de verenigingen dat zeker wil en dat 32 procent dat misschien wil gaan doen. Bovendien is het voor verenigingen belangrijk te weten dat bij bezoekers de vraag naar gezonde producten er zeker is. Veel sporters zouden de gezondere optie kiezen als die voorhanden was, zo bleek uit een recent onderzoek van gfk.

Alcoholbeleid

En dan zijn natuurlijk roken en drinken op de club veelbesproken. Zeker handhaving van het verbod op alcohol schenken aan minderjarigen, is de laatste jaren voor sportclubs niet makkelijk gebleken. Toch is zowel het aantal vrijwilligers dat een Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) heeft gevolgd als het aantal sportclubs met een register van vrijwilligers met een IVA, groeiende. Verder heeft 65 procent van de verenigingen algemene huisregels voor het schenken van alcohol en schenkt 72 procent van de clubs niet aan dronken kantinebezoekers. De cijfers kunnen echter niet verhullen dat er op dit terrein veel winst te boeken is voor sportclubs. Om bewustwording over de gevaren van alcohol, zeker voor jongeren, te vergroten en clubs te stimuleren om een verantwoord alcoholbeleid te voeren, bestaan verscheidene campagnes.

Rook(vrij)

Op de meeste sportclubs mag in de buitenruimtes nog gerookt worden, zo concludeert het MI. Daarbij moet worden opgemerkt dat 65 procent van de ondervraagden een eigen terras heeft en 54 procent beschikt over een buitensportterrein. Verder geldt bij 87 procent een rookverbod op het veld en is dat verbod bij 46 procent van kracht in de dug-out. Bij zeven procent geldt een rookverbod langs de lijn en/of op de tribune. Laatstgenoemde maatregel komt het dichtst in de buurt van de rookvrije sportvereniging, zoals de Hartstichting nastreeft. Eerder dit jaar startte voetbal- en handbalclub OBW een traject om volledig rookvrij te worden.

In het algemeen erkennen sportverenigingen zelf dat het aanbod in de kantines voornamelijk ongezond is. Daar willen veel clubs iets aan doen, maar tegelijkertijd stellen ze dat het ongezondere aanbod beter aansluit bij de huidige vraag. Uit de verschillende onderzoeken blijkt dat op die conclusie best iets valt af te dingen, maat het proces naar een gezonder aanbod dat toch tegemoet komt aan de behoeften van kantinebezoekers, kost tijd.

Wil jij met jouw club actief gaan werken aan een gezondere club? Kijk waar je kunt beginnen en ga aan de slag!


NOC*NSF 26 sep. 2017

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: