Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Lidmaatschappen sportclubs in 2016: cijfer nagenoeg stabiel

NOC*NSF20 sep. 2017

Afgelopen maandag kwam NOC*NSF naar buiten met de lidmaatschapscijfers over 2016. Hoewel het een bekend gegeven is dat sportverenigingen over het algemeen moeite hebben om het ledental op pijl te houden en ongebonden vormen van sport steeds populairder worden, bieden de cijfers van 2016 een bemoedigend beeld. Ja, het totaal aantal lidmaatschappen bij de 75 bij NOC*NSF aangesloten bonden daalde, maar het gaat slechts om een miniem verschil ten opzichte van 2015. In 2016 stonden bij de bonden  5.276.778 lidmaatschappen geregistreerd, 0,2 procent minder dan in 2015.

Het stabiele cijfer van net iets meer dan vijf miljoen geregistreerde lidmaatschappen komt onder meer tot stand doordat maar liefst 33 sportbonden het aantal lidmaatschappen zagen stijging en bij een select aantal daarvan zelfs sprake was van een forse toename. De grootste stijgers in dat opzicht in 2016 waren de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (+5.810), de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (+4.481) en de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (+3.755).

Dalers

De balans wordt vervolgens hersteld door 40 sportbonden die het aantal lidmaatschappen in 2016 zagen dalen. Bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond werd de dalende trend, zoals al eerder bleek uit cijfers van de bond zelf, nog geen halt toegeroepen, het aantal lidmaatschappen nam vorig jaar af met 16.094. Andere grote dalers in absolute aantallen waren Sportvisserij Nederland (-9.995) en de Koninklijke Wandel Bond Nederland (-9.197).

‘Sportclub blijft behoren tot kern sociale leven’

De regelmatig gehoorde suggestie dat ongebonden vormen van sport buiten de vereniging om de toekomst zijn en langzaam het traditionele sportlandschap verdringen, wordt door deze cijfers deels weersproken, zo stelt Erik Lenselink, Manager Sportontwikkeling bij NOC*NSF: “Ook dit jaar zien we dat de Nederlandse sportclubs in staat zijn om miljoenen Nederlanders aan zich te binden. Ook veel niet-leden zoals ouders, vrienden en buurtbewoners komen regelmatig op de club. Daarmee blijft de sportclub behoren tot de kern van het sociale leven in heel veel wijken in Nederland.”

Inspelen op behoefte

Zowel de cijfers als de conclusies van NOC*NSF zijn een motivatie voor sportclubs om werk te maken van beter, professioneler beleid, vernieuwing en verbetering van het bestuur en ledenwerving en ledenbehoud. De behoefte aan sport in een veilige, gezellige omgeving in de Nederlandse wijken is er nog altijd, maar op de juiste manier inspelen op die behoefte vergt een andere werkwijze dan jaren geleden. Het vraagt open clubs die deze behoeften snel zien en samenwerken met de gemeente en andere partijen om sport voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken.


NOC*NSF 20 sep. 2017

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: