Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

‘Meer vrouwen in het bestuur betekent meer vrouwen op de club’

NOC*NSF17 aug. 2017

Meer vrouwen in de bestuurskamer betekent uiteindelijk ook meer vrouwen op het veld. Dat is in het kort de conclusie van vier studenten van de Rijksuniversiteit Groningen. En die conclusie kon op veel waardering rekenen. Zoveel zelfs dat de Groningse studenten er de zogeheten KNVB datachallenge mee wonnen. Het is een wetenschappelijk onderbouwd pleidooi voor meet vrouwen in het clubbestuur. En zo zijn er meer perspectieven om tot een diverser bestuur bij de sportvereniging te komen.

De datachallenge bood ongeveer veertig deelnemers de kans om met de data van de KNVB de positie van het vrouwenvoetbal ten opzichte van het gehele Nederlandse voetbal in beeld te krijgen en bovendien in te schatten hoe deze positie zich in de toekomst zal ontwikkelen. 

Acht deelnemende teams gingen met de KNVB-data aan de slag en kwamen met enkele opvallende bevindingen. Zo werd bijvoorbeeld een verband geconstateerd tussen de kleur van de tenues van vrouwenteams en de resultaten in de competitie en bleek dat in Friesland in verhouding de meeste vrouwen voetballen. Ook toonde een team aan dat het aantal minuten speeltijd één van de vier variabelen is die invloed hebben op de uitstroom van meiden en vrouwen uit het voetbal.

Vrouwelijke bestuurders, vrouwelijke leden

Het winnende team maakt deel uit van de studievereniging Pro Memorie voor Accountancy & Controlling, studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen. De bestuurlijke toon van een bedrijf wordt in de top gezet, zo concludeerden zij. En als vrouwen die toon zetten, zijn ze daarmee een groot voorbeeld voor de vrouwelijke werknemers. Bij een voetbalvereniging werkt dat niet anders, waardoor vrouwelijke bestuursleden aantrekkingskracht hebben op vrouwelijke leden.

Benieuwd naar het complete verhaal over het belang van meer vrouwen in het bestuur? Lees op bestuurdersplatform KNVB Assist het volledige artikel.

Vernieuwing, verjonging

Bestuurlijke vernieuwing en in het bijzonder een divers bestuur betekent idealiter een goede afspiegeling van je ledenbestand. Dan is naast de verhouding tussen mannen en vrouwen, ook vertegenwoordiging van verschillende culturele achtergronden en meerdere leeftijdscategorieën van belang. Dat laatste wordt nog eens versterkt door het feit dat uit de Sportaanbieders Monitor van 2015 bleek dat maar liefst 90 procent van de Nederlandse sportbestuurders man en boven de 50 jaar is. In een recent artikel op Allesoversport.nl komt uitgebreid aan de orde hoe het beeld dat jongere en oudere bestuurders van elkaar hebben, leeftijdsdiversiteit bemoeilijkt en wordt bijvoorbeeld ook benoemd hoe het beeld dat veel jongeren van bestuursfunctie bij de club hebben, hen soms weerhoudt van toetreding. En het onderzoek dat in het artikel centraal staat, biedt nog veel meer interessante inzichten.

Modern Besturen

Verjongen in sportbesturen is in veel opzichten belangrijk, zeker in de komende jaren. Daarom wordt in steeds meer gemeenten het traject Modern Besturen georganiseerd. Talentvolle jongeren wordt de nodige kennis en praktische tools geboden om als sportbestuurder zo beslagen mogelijk ten ijs te komen. Bovendien komt ook uitvoerig aan bod wat voor de potentiële bestuurders zelf de voordelen van een bestuursfunctie kunnen zijn. De eerste geluiden van jonge mensen die al deelnamen aan het programma, zijn heel positief. Overigens zijn ze er natuurlijk wel, de jongere clubbestuurders. In de rubriek De Jonge Sportbestuurder vertellen ze uit eigen ervaring.


NOC*NSF 17 aug. 2017

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: