Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Wat heb jij nodig voor goed bestuur? Vul de enquête in!

NOC*NSF20 jun. 2017

Wat is goed sportbestuur en wat hebben clubs nodig om hun club anno 2017 goed te besturen? Die vragen zijn niet zomaar te beantwoorden, al was het maar omdat de eisen voor goed sportbestuur en de wensen vanuit de clubs met de tijd veranderen. En juist omdat tijden veranderen, de maatschappelijke rol van clubs zich ontwikkelt en dat bepaalde capaciteiten vraagt van een clubbestuur, is het van essentieel belang bij de sportclubs zelf te vragen: wat hebben jullie nodig? De Radboud Universiteit en Kenniscentrum Sport zijn precies dat gaan onderzoeken en hebben daarom een enquête voor de clubs ontwikkeld.

Commissie Goed Sportbestuur

Het besef dat goed bestuur in de gehele maatschappij een van steeds groter belang wordt en dat ook van de veelal vrijwilligers in een clubbestuur een groeiende mate van kennis en professionaliteit wordt verwacht, leefde ook meer dan tien jaar geleden al bij NOC*NSF. Onder toenmalig voorzitter Erica Terpstra werd een onafhankelijke Commissie Goed Sportbestuur ingesteld die onder leiding van Jan Loorbach moest onderzoeken voor welke uitdagingen sportbonden, maar zeker ook clubs staan en waar ze kunnen verbeteren. Met een snel veranderende maatschappij moesten sportbesturen zich verder ontwikkelen om nog steeds tegemoet te kunnen komen aan behoeften van de achterban. Het onderzoek eindigde dan ook in een dertiental aanbevelingen, die ook nu nog goed zijn om door te lezen en bovendien op veel vlakken nog heel relevant zijn.

Enquête

Maar we zijn weer zeker dertien jaar verder en dus is ook de vraag heel relevant hoe het nu met die behoeften zit. De maatschappelijke rol die sportclubs kunnen vervullen en de kansen vanuit de maatschappij zijn alleen maal groter geworden. Een term als ‘open club’ wordt steeds meer een begrip in de wereld van de georganiseerde sport. Doel van het onderzoek van de Radboud Universiteit en de genoemde enquête is erachter te komen wat de behoeften in deze tijd zijn en specifieker: of er ook nu behoefte is aan een instrument zoals het document met de dertien aanbevelingen zoals dat jaren geleden werd opgesteld.

Vul de enquête in! Het werkt makkelijk en invullen kan in delen. Help de georganiseerde sport en dus ook jezelf met relevante informatie en adequate ondersteuning.


NOC*NSF 20 jun. 2017

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: