Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

NOC*NSF, politie en OM werken nauwer samen bij ongewenst seksueel gedrag in sport

NOC*NSF28 jun. 2017

De Nationale Politie, het Openbaar Ministerie en NOC*NSF gaan, specifiek in de gevallen waarbij sprake is van een vermoeden van een strafbaar feit, nauwer samenwerken in het aanpakken van ongewenst seksueel gedrag in en rondom de sport. De drie partijen tekenden daartoe als uitkomst van in de afgelopen maanden gevoerd overleg, woensdag op Papendal tijdens een werkconferentie over dit thema een samenwerkingsovereenkomst.

Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF, is blij dat de partijen op deze manier de krachten bundelen in de strijd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag: “Seksueel misbruik in de sport heeft zeer grote impact op de slachtoffers en op hun omgeving. Recent onderzoek maakt opnieuw duidelijk hoe moeilijk het is voor slachtoffers van seksueel misbruik om hun verhaal te vertellen of om zich te melden bij politie, justitie of de eigen sportrechtspraak. Slachtoffers blijken vaak jaren met hun verhaal rondgelopen te hebben voor ze er over konden praten. Het is erg belangrijk om een goed evenwicht te vinden tussen het creëren van een vertrouwde omgeving voor deze slachtoffers om hun verhaal te doen, en het grote belang van het aanpakken van daders en ongewenste situaties.”

‘Rechtstreeks schakelen’

Om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen is het zaak de lijnen kort te houden, zodat communicatie makkelijk na verlopen: “Ieder zedenteam van de Nederlandse Politie heeft een aanspreekpunt voor zedenzaken die zich afspelen in de sport”, luidt de toelichting van Miriam Barendse, Politiechef Eenheid Midden-Nederland en Portefeuillehouder Zeden. “Al deze zedenzaken komen bij hen terecht en zij zorgen voor verdere interne en externe afstemming. Inmiddels zijn deze aanspreekpunten bij NOC*NSF bekend, zodat bij zedenzaken rechtstreeks geschakeld kan worden.”

Bestaande maatregelen

Verder wordt er ingezet op het vergroten van de bekendheid van de bestaande maatregelen die sportclubs al kunnen nemen, zoals de Verklaring Omtrent Gedrag, het aanstellen van vertrouwens(contact)personen binnen de club en het Vertrouwenspunt Sport. De politie zet zich om elke club waarmee zij in contact treedt, op deze maatregelen te wijzen. Daarnaast is het wegnemen van drempels voor slachtoffers in de sport om melding te maken van seksuele intimidatie een ander belangrijk speerpunt.

Slachtoffers van ongewenst seksueel gedrag in de sport kunnen voor ondersteuning contact opnemen met Vertrouwenspunt Sport via 0900-202 55 90, WhatsApp: 06-53646928 of e-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl.


NOC*NSF 28 jun. 2017

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: