Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Eerste resultaten Talentprogramma ‘Modern besturen’ positief!

NOC*NSF12 jun. 2017

 In enkele gemeenten hebben jongeren het talentprogramma 'Modern Besturen' inmiddels afgerond. Doel van dit programma is clubs te ondersteunen om jonge mensen binnen de vereniging warm te maken voor een functie in het bestuur. Onder andere in de gemeenten Den Bosch, Leiden en Lingewaard zijn de trajecten afgerond en nu ook de eerste resultaten bekendgemaakt. En die zijn heel positief.

Het programma wordt ingezet door gemeenten om hun sportverenigingen te ondersteunen. “We merkten dat we veel jonge, talentvolle sportbestuurders in onze stad hebben, maar dat zij moeite hebben om aansluiting te vinden bij hun dagelijks bestuur”, aldus breedtesportcoördinator Rik van der Geest van de gemeente Leiden. Datzelfde constateerde men ook in Lingewaard en in ’s-Hertogenbosch. Daarom werden jongeren uitgedaagd deel te nemen en zo na te gaan of besturen iets voor hen is. Met een nieuwe generatie bestuurders kan een club ook haar manier van besturen moderniseren en ‘futureproof’ maken.

Eerste ervaringen

De ervaringen stemmen de drie gemeenten heel positief. De deelnemers waren erg enthousiast, er heerste een positieve sfeer met veel interactie. Het was ook mooi om te zien dat deze jonge mensen allemaal bereid waren om zes avonden op te offeren om zich te verdiepen in wat er nodig is om een sportclub te besturen.

De nieuwe ideeën, die er tijdens de bijeenkomsten op tafel kwamen, leveren beslist ook een toegevoegde waarde op de ervaring binnen de huidige besturen. Zo hebben de deelnemende verenigingen er zelf ook meteen iets aan en kunnen zij hun club versterken en klaarstomen voor de toekomst.

Alle drie de gemeenten geven aan blij verrast te zijn met de constatering hoeveel potentie er zit bij deze beginnende bestuurders. Bas van der Heijden van NOC*NSF: ”Dit laat zien dat er best wel bereidheid is onder jongeren, dat ze heus niet allemaal alleen maar zelf willen sporten. Maar het laat ook zien dat verenigingen wellicht hun bestuurscultuur een beetje mee moeten laten bewegen met de wijze waarop deze mensen besturen leuk vinden.”

Meer gemeenten

Inmiddels organiseren nog een aantal andere gemeenten het talentprogramma, waaronder Utrecht en Eindhoven. Het talentprogramma is gericht op jongeren tussen de 18 en 30 jaar die bestuurslid zijn van een sportvereniging, of die dit in de toekomst willen worden. In zes avonden worden ze getraind en bewust gemaakt in het effectief inzetten van hun competenties en leiderschapsvaardigheden, staan ze stil bij uitdagingen in de sport en de rol die verenigingen daarin spelen en ze leren hoe je effectief kunt besturen en daarmee verenigingen in beweging kunt krijgen. Voor de jongeren is dit een perfecte kans om hun kennis en vaardigheden op dit vlak te ontwikkelen en hun CV te verrijken. En voor de club een prachtige kans om aan haar toekomstbestendigheid te werken!


NOC*NSF 12 jun. 2017

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: