Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Tennis- en voetbalclubs doen veruit meeste aanvragen duurzaamheidssubsidie

NOC*NSF06 apr. 2017

Begin januari van dit jaar ging voor de tweede maal de aanvraag voor de subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties open. Slechts enkele dagen duurde het voordat de aanvragen het totale beschikbare bedrag van 6 miljoen euro hadden overschreden. Uit beantwoording van kamervragen door Martin van Rijn, staatssecretaris van VWS, blijkt dat tennis- en voetbalverenigingen met afstand de meeste aanvragen indienden.


Op 1 maart werd het totaal aantal aanvragen voor de subsidie officieel vastgesteld op 583. Maar liefst 248 aanvragen daarvan kwamen van voetbalclubs en tennisverenigingen deden in totaal 178 aanvragen. Daarna volgen hockey (35), korfbal (22) en atletiek (17). Het gemiddelde subsidiebedrag per aanvraag is zo’n 11.000 euro. Ruim een derde van alle aanvragen was bedoeld voor de installatie van zonnepanelen.

Vragen van kamerleden Agnes Mulder (CDA) en Hanke Bruins Slot (CDA) aan de staatssecretaris waren er vooral op gericht bij hem te achterhalen of hij, na het snelle bereik van het subsidieplafond, geen reden ziet het beschikbare totaalbedrag voor de subsidie te verhogen. Snellere verduurzaming is winst op de energierekening van clubs en draagt bij aan gestelde doelen in het energieakkoord. Bovendien werd door de Stichting Waarborgfonds Sport eerder al benadrukt dat sportclubs het in toenemende mate financieel moeilijk hebben en voor investeringen zoals in verduurzaming, afhankelijk zijn van financiële steun.

In beantwoording van de vragen toont de staatssecretaris zich blij met de massale aanvraag. Het bevestigt dat sportclubs actief bezig zijn met verduurzaming van de accommodatie. Hij verbindt daar tot op heden echter niet de conclusie aan dat het jaarlijks beschikbare budget voor de speciale subsidieregeling moet worden opgehoogd.

Benieuwd hoe je op jouw club kunt beginnen met verduurzamen van de accommodatie? Gebruik het stappenplan!


NOC*NSF 06 apr. 2017

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: