Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Vv ONT Opeinde benut alle mogelijkheden om duurzaam te worden

NOC*NSF16 mrt. 2017

Als sportclub kun je duurzame oplossingen overwegen omdat het je voordeel op je energierekening oplevert of omdat je maatschappelijk verantwoord bezig wilt zijn. Bij voetbalvereniging ONT Opeinde spelen beide aspecten een belangrijke rol en maken duurzame maatregelen deel uit van een bredere, toekomstgerichte visie van de club. En dat de 154 zonnepanelen met een investering van 40.000 euro een terugverdientijd van nul jaar hebben, is te danken aan een goede verzameling van kennis, een stuk ondernemersgeest en een goede kartrekker.

Die kartrekker is Jeen Visser, voorzitter van ONT Opeinde. Hij neemt ons in sneltreinvaart mee door het voortraject. “De oorsprong van de maatregelen op het vlak van duurzaamheid ligt al zes tot acht jaar hiervoor. We gingen ons toen bezig houden met maatschappelijk verantwoord verenigen (MVV). Daar hoort een heel pakket aan maatregelen bij, waaronder duurzaamheid. We hebben al zo’n vijftien tot twintig maatregelen genomen op dat vlak. Ruim twee jaar geleden wilden we voor wat betreft elektra, energieneutraal worden, ook mede ingegeven door de afschaffing van de ecotaks. De eerste stap was om minder energie te gaan gebruiken, bijvoorbeeld door ledverlichting, schakelklokken en een stukje bewustwording onder de gebruikers. Dat leverde al vijftien tot twintig procent besparing op en was een voortraject voor het plaatsen van zonnepanelen. Zo werden eventuele overinvesteringen voorkomen.”

Terugverdientijd

Zonnepanelen op het dak vormden de vervolgstap, mede tot stand gebracht door een geformeerde commissie Duurzaamheid. Een van de commissieleden is beroepshalve bedreven in Duurzaamheid en heeft met haar bedrijf Fairbasics een nulmeting en energiescan gemaakt voor de club. “We zijn een concept gaan ontwikkelen met een zo snel mogelijke terugverdientijd”, licht Jeen toe. “Volgens onze visie moest die maximaal drie tot vier jaar zijn. We kregen dertig procent subsidie van de rijksoverheid. Vervolgens hebben we alle lokale en regionale subsidie-instellingen benaderd. Voor het restant hebben we een crowdfunding actie opgezet onder de leden, teams en sponsors. Voor een 'symbolisch' bedrag van 199 euro kunnen zij een zonnepaneel sponsoren. In ruil daarvoor staat twintig jaar lang hun naam op een bord in de kantine. Ook worden ze vermeld op de website en in de clubbladen. Daar ligt een heel communicatieplan aan ten grondslag. Tot slot hebben we nog een interne veiling gehouden waarvan de opbrengst ten gunste van de zonnepanelen kwam.”

Uniek

Alle inspanningen leidden er toe dat de club ruim 40.000 euro kon investeren in 154 zonnepanelen, met nul jaar terugverdientijd. Tegelijkertijd wordt per jaar ruim 5.000 euro bespaard. “Dat is uniek”, weet Jeen. “Ik mag graag benchmarken met andere verenigingen en heb dit nog nergens teruggezien. Maar wij hebben dan ook alle mogelijkheden benut. Heel vaak ontbeert het sportclubs aan kennis en ondernemersgeest. Ik ben dan ook erg voorstander van kennisdeling, zoals bijvoorbeeld via ons voorzittersoverleg in de regio. Vaak is er ook een bepaalde angst om beslissingen te nemen. Besturen zijn dan te veel met gisteren en vandaag bezig, terwijl ze die zaken juist aan commissies moeten overlaten. Een goed bestuur is met de toekomst bezig.”

Draagvlak

En dat is het bestuur van ONT Opeinde. “Je moet tegenwoordig veel meer bieden aan je achterban en je leden”, vindt Jeen. “Wij groeien drie, vier keer zo snel dan het landelijk gemiddelde juist omdat we veel te bieden hebben. Om wat te noemen: we houden ons bezig met fairtrade, Gezonde Kantine, Open Club, duurzaamheid, MVV, bieden gratis accommodatie aan wie iets wil organiseren, etcetera. Ook bij ons is er wel enige scepsis geweest, maar iedereen ziet nu dat het succes heeft. We hebben nog nooit zoveel sponsorinkomsten gehad als het afgelopen jaar, ondanks de crisis; dankzij deze aanpak. In de afgelopen twee jaar hebben we 50 procent meer vrijwilligers aan ons kunnen binden. Mensen -ook andere, aanvullende doelgroepen- voelen zich aangetrokken door al deze initiatieven. Als bestuur moet je je dan ook niet verschuilen achter de veranderende maatschappij, maar je beleid er op aanpassen. En zorg voor draagvlak. Wij hebben inmiddels, de afgelopen jaren, ruim vier ton kunnen investeren (o.a. in twee kunstgrasvelden, nieuwe kleedkamers, ballenlockers, berging en uitbreiding kantine, red.), grotendeels uit eigen middelen. Dat kan niet zonder draagvlak en zeker niet met heel veel vrijwilligers. Het zijn ook niet mijn eigen ideeën”, lacht Jeen, “maar doe vooral kennis op over wat voor jouw club van toepassing kan zijn. Iedereen die meer wil weten over hoe wij het hebben aangepakt is dan ook van harte welkom om contact op te nemen.”


NOC*NSF 16 mrt. 2017

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: