Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Verkiezingen: wie doet wat voor sport?

NOC*NSF09 mrt. 2017

De Tweede kamerverkiezingen zijn aanstaande. Wie weleens de televisie aanzet of een blik werpt op de voorpagina van een krant, kan dat niet zijn ontgaan. Immigratie, zorg, de AOW-leeftijd, het zijn zomaar een paar veelbesproken thema’s. Maar wat willen de verschillende partijen met de sport? Hoe belangrijk vinden ze sport en hoeveel geld trekken ze er voor uit? Een sportieve blik op de plannen van de grootste politieke partijen.

Sport is goed en gezond en moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dat zal geen partij toch weerspreken. Sport voor iedereen beschikbaar stellen én de overgrote meerderheid van de bevolking ook echt aan het sporten krijgen, dat is in de praktijk echter niet zo makkelijk. Sport en sportfaciliteiten kosten geld en de ene persoon komt door achtergrond en maatschappelijke positie veel makkelijker in aanraking met sport dan de andere. Politieke partijen zien dat, maar geven er allemaal zo hun eigen prioriteit aan.

D66 meeste aandacht

Wie de verkiezingsprogramma’s erop naslaat, ziet in ieder geval dat D66 op papier het meeste aandacht aan sport schenkt. De VVD, PvdA en CDA doen dat in iets mindere mate en de PVV vermeldt in het programma vrijwel niks over sport en bewegen. D66 beoogt een jongere generatie die volwassen wordt met gezond eten, zonder roken en met voldoende sport en bewegen. Dat is goed voor een optimale ontwikkeling en vormt tegelijkertijd een belangrijke pijler onder het preventie- en zorgbeleid.

Met 100 miljoen verhoogd

Het CDA maakt het grootste bedrag vrij voor sport, de huidige bijdrage wordt, als het aan de Christen-democraten ligt, met 100 miljoen euro verhoogd. Bovendien pleit het CDA voor een eigen jeugdsportfonds voor elke gemeente. De VVD, die in het programma expliciet de bindende maatschappelijke factor van sport benoemt, investeert in het algemeen 300 miljoen extra in onderwijs en benadrukt dat er ‘meer vakdocenten’ nodig zijn voor de gymles. Hoeveel geld voor dat laatste wordt gereserveerd, wordt niet benoemd.

Professionele kracht

De PvdA meent dat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk moet zijn en wil daarom structureel meer geld uittrekken voor het Jeugdsportfonds. Ook streeft de partij ernaar het mogelijk te maken dat sportverenigingen een professionele kracht kunnen aanstellen om de continuïteit en kwaliteit van de vereniging te vergroten.

De SP benadrukt hoe belangrijk het is dat verschillende bedreigingen van sport de kop worden ingedrukt. De partij pleit voor een eerlijke sport, waarbij fraude, corruptie, doping, matchfixing en agressie krachtig worden bestreden. De SP trekt ook extra geld uit voor beweging en wel 200 miljoen voor gymlessen. Bij de SP komt sport in het algemeen in het programma wel beduidend minder aan de orde dan bij eerder genoemde partijen en hetzelfde geldt voor Groen Links. Indirect is voor de sport nog wel van belang dat Groen Links de onbelaste vrijwilligersvergoeding wil verhogen.

In een schema in opdracht van Kenniscentrum Sport en van de hand van contentmarketingbureau LBL is overzichtelijk te zien waar alle politieke partijen staan ten aanzien van sport en bewegen en hoeveel aandacht zij aan deze thema’s besteden.


NOC*NSF 09 mrt. 2017

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: