Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Verduurzaming stuwt aantal borgstellingen SWS naar record

NOC*NSF03 mrt. 2017

De steun die de Stichting Waarborgfonds Sport de sportorganisaties biedt bij de verbouw of renovatie van de accommodaties, wordt steeds belangrijker, zo blijkt wel uit de cijfers. In 2016 kende SWS maar liefst 140 borgstellingen toe.

Het hoge aantal van 140 borgstellingen is onlosmakelijk verbonden met de speciale regeling die SWS kan bieden aan organisaties die investeringen doen op duurzaamheidsgebied. Sinds 2016 is SWS in staat die clubs en andere organisaties een borgstelling te bieden voor de volle 100 procent van de investering. Maar liefst 49 organisaties maakten daar in 2016 gebruik van.  Zij benutten overigens ook de subsidieregeling ‘Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’, waarmee tot 30 procent van de investering in verduurzaming van de accommodatie kan worden teruggevraagd. SWS kan garant staan voor het resterende bedrag nu het ministerie van VWS daar extra budget voor heeft gereserveerd.

Subsidieplafond na 4 dagen


De populariteit van de nieuwe subsidieregeling bleek wel toen op 2 januari 2017 voor de tweede de aanvraag werd opengesteld en er weer aanspraak konden worden gemaakt op het jaarlijkse totaalbudget van 6 miljoen euro. Slechts vier dagen en ongeveer 500 aanvragen later was het subsidieplafond bereikt. Een jaar eerder duurde dat ruim een week.

Financiële situatie onder druk


Doordat SWS een steeds belangrijke factor is voor sportverenigingen, heeft de stichting ook goed zicht op de financiële situatie van de clubs. Die situatie is reden tot zorg, zo stelt SWS. Waar de stichting in 2010 nog 59 procent van de verenigingen beoordeelde als ‘goed’ of ‘uitstekend’, is dat percentage in 2016 gezakt naar 40 procent en is een groot deel van de clubs in de categorie ‘redelijk’ beland. Deze clubs kunnen hun bancaire aflossingen voldoen, maar bouwen voor de toekomst geen reserves op, waardoor toekomstige investeringen moeilijk kunnen worden.


NOC*NSF 03 mrt. 2017

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: