Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

‘Stembusakkoord’ kamerfracties benadrukt belang bestrijding seksuele intimidatie

NOC*NSF28 mrt. 2017

Twee weken geleden, slechts twee dagen voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer, gaf een aantal politieke partijen het goede voorbeeld. D66, 50Plus, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP zetten hun handtekening onder een zogenoemd ‘stembusakkoord’, waarmee zij hun steun bevestigen aan een actieplan om seksuele intimidatie in onze maatschappij adequater aan te pakken. Er is veel te winnen op het gebied van kennis en bewustwording. Dat geldt voor de samenleving, maar zeker ook voor de sport.

Aanleiding voor de steunbetuiging van de politieke partijen vorige week was een nieuwe peiling van Rutgers, kenniscentrum seksualiteit. Hieruit bleek dat nog een aanzienlijk deel van de Nederlanders vindt dat de ernst van het onderwerp seksuele intimidatie in het algemeen nogal wordt overdreven en dat slachtoffers, met name vrouwen, door zich sexy te kleden bepaald gedrag zelf uitlokken. In het akkoord van vorige week staat onder meer te lezen dat meer ingezet moet worden op preventie, zowel via voorlichting en onderwijs als via bestrijding van plegergedrag. Op scholen moet binnen seksuele vorming meer aandacht komen voor wensen en grenzen bij seksualiteit en professionals zoals docenten moeten beter worden ondersteund.

Lastig bespreekbaar

Verschillende beoordelingen van wat ontoelaatbaar gedrag is en hoe ernstig het probleem is, maken het onderwerp lastig bespreekbaar. In de sport komt dat ook regelmatig voor. Recente onthullingen in de media van seksuele intimidatie in de sport hebben het thema weer hoog op de agenda doen belanden. Er komt zelfs een nieuw, grootscheeps onderzoek naar seksuele intimidatie. Dat wil echter niet automatisch zeggen dat sportverenigingen meer belang aan het onderwerp hechten en preventie op dit gebied zelf beter gaan regelen, zo benadrukte Lector ‘sportpedagogiek, in het bijzonder naar een veilig sportklimaat’, Nicolette Schipper-Van Veldhoven van hogeschool Windesheim, onlangs op de website Sportknowhowxl.nl. “Verenigingen kunnen autonoom handelen, er is geen wet die van bovenaf wordt opgelegd. Het gaat er dus om wat zij zelf op touw zetten."

En dus verschilt de prioriteit voor bestrijding van seksuele intimidatie van club tot club en is het lang niet overal een veelbesproken onderwerp.  Heel regelmatig wordt het bewust niet ter sprake gebracht omdat het moeilijk is om de conversatie te starten. “Clubs denken dat het afschrikt, want waar rook is zal wel vuur zijn. In de praktijk zien we het tegendeel gebeuren. Juist clubs waar wél een duidelijk plan is, hebben nu een wachtlijst”, aldus Schipper-Van Veldhoven, die ook fungeert als programmamanager Research bij NOC*NSF.

Informatie en advies

Bewustwording, transparantie en degelijk beleid om seksueel ongewenst gedrag te voorkomen, loont dus. En juist omdat sportverenigingen daar zelf zo’n grote verantwoordelijkheid in hebben, is het van groot belang voldoende informatie en advies in te winnen. Hier op Sport.nl/Voorclubs kun je nog eens rustig nalezen wat een Veilig Sportklimaat precies inhoudt, hoe belangrijk het is grensoverschrijdend gedrag en in het bijzonder seksuele intimidatie te herkennen en aan te pakken en welke praktische middelen je worden geboden. Bovendien wordt hier ook uitvoerig uiteengezet hoe essentieel de rol van een vertrouwenscontactpersoon kan zijn.

Op zoek naar meer tips op sport bij jouw club leuk en veilig te houden? Kijk eens op Sportplezier.nl!


NOC*NSF 28 mrt. 2017

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: