Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Sportplezier.nl, voor een goed sportklimaat op jouw club

NOC*NSF08 mrt. 2017

Sporten is gezond, het versterkt de sociale binding en levert ook op andere terreinen een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Maar het begint toch allemaal bij plezier. Wie plezier heeft in sport, blijft sporten, met alle positieve gevolgen van dien. Om dat plezier zo veel mogelijk te waarborgen en een klimaat te bewaken waarin iedereen veilig en plezierig kan sporten, is er het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’, een samenwerking van NOC*NSF en een groot aantal sportbonden, in opdracht van het ministerie van VWS. En als onderdeel daarvan is er nu de nieuwe website Sportplezier.nl. Daar vinden clubbestuurder, trainers, coaches, ouders, scheidsrechters en juryleden wat zij zelf kunnen doen om sportplezier te stimuleren.

Op de nieuwe site is relevante informatie makkelijk gegroepeerd per doelgroep en per sport. Dus ben je clubbestuurder, dan kun je dat aangeven en zie je direct berichtgeving, mogelijkheden tot VSK-bijscholing, best practices en andere verhalen die voor jou bruikbaar zijn.

In het geval van de clubbestuurder worden op Sportplezier.nl ook de nodige handvatten geboden om sociale media in te zetten bij het behouden en stimuleren van plezier op het sportpark. In deze tijd van digitalisering kan ongewenst gedrag via sociale media immers een niet te onderschatten factor zijn. Het is niet vreemd om online gedragsregels op te nemen in het clubreglement en een tuchtcommissie de mogelijkheid te geven op basis daarvan te handhaven. En doet zich een concreet geval van ongewenst gedrag op sociale media voor en vraag je je af waar je moet beginnen om het probleem op te lossen? Doorloop dit stappenplan!

En realiseer je ook dat het, ook al zijn jeugdleden er heel handig mee, belangrijk is als club enige grip te houden op gebruik van de je digitale kanalen. In de folder Sociale media? Hou het sportief! Staan de do’s en don’ts op dit gebied nog eens helder op een rij. En in een aantal best practices staat ook hoe andere verenigingen dit soort zaken hebben aangepakt.


NOC*NSF 08 mrt. 2017

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: