Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Organiseer sport voor vluchtelingen met steun Oranjefonds

NOC*NSF04 jan. 2017

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven die de onderlinge samenhang in Nederland versterken en voor zoveel mogelijk mensen mogelijkheden creëren om mee te doen aan de samenleving. Sinds enige tijd heeft het Oranjefonds daarbij ook speciale aandacht voor vluchtelingen. De afgelopen jaren is door de politieke situatie in enkele andere delen van de wereld het aantal vluchtelingen in Nederland snel toegenomen. Het Oranjefonds heeft budget beschikbaar om initiatieven ten behoeve van vluchtelingen extra te ondersteunen. Ook sportclubs wordt opgeroepen na te denken over de mogelijkheden om activiteiten op dit gebied te ontplooien.

Veel gemeenten werken hard om sport voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk en mogelijk te maken. En dus ook voor vluchtelingen. Sportclubs kunnen hier een belangrijke rol in vervullen. Als vluchtelingen eenmaal een plek hebben in een asielzoekerscentrum (AZC), is het voor hen ook goed om sportieve activiteiten te kunnen ondernemen. Bewoners van AZC’s hebben, in afwachting van wat komen gaat, vaak veel tijd omhanden.

Met sportactiviteiten kunnen zij die tijd deels invullen én krijgen ze mogelijkheden om op een positieve manier in contact te komen met de lokale gemeenschap. En wellicht zijn er voor de AZC-bewoners ook mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Bovendien kan de sportclub zo zijn maatschappelijke steentje bijdragen in een tijd dat samenwerking en het open club-principe ook voor clubs steeds belangrijker worden. Er zijn overigens al veel clubs die activiteiten voor vluchtelingen hebben georganiseerd en ook de Nederlandse tafeltennisbond NTTB was al heel actief op dit terrein.

Zelf aan de slag

Ben je gemotiveerd geraakt of had jouw club al plannen om activiteiten voor vluchtelingen te ontwikkelen? Dan kun je een aanvraag voor financiële steun indienen bij het Oranjefonds. Dat kan een bijdrage zijn voor kosten van de opstart, verdere ontwikkeling of uitbreiding van een initiatief. Bijvoorbeeld initiatieven die vluchtelingen ondersteunen in hun taalverwerving, bij hun ontwikkeling of in het vinden en doen van (vrijwilligers)werk. Ook projecten waarin vluchtelingen verbonden worden aan hun buurtgenoten komen echter in aanmerking.

Meer informatie?

Interesse? Dien dan uiterlijk op 1 februari 2017 een aanvraag in via het aanvraagformulier van het Oranjefonds. Raadpleeg voor de feitelijke aanvraag en aanvullende informatie vooral de pagina over vluchtelingen op de website van het Oranjefonds: www.oranjefonds.nl/initiatieven-voor-vluchtelingen. Zodra je aanvraag ontvangen is, wordt deze beoordeeld.

Heb je na het lezen van alle informatie nog vragen? Neem dan gerust contact op met het Oranjefonds per e-mail: vluchtelingen@oranjefonds.nl. Of bel 030-6564524 tijdens het telefonisch spreekuur op dinsdagen van 10:00 tot 11:00 uur en vrijdagen van 14:00 uur tot 15:00 uur.


NOC*NSF 04 jan. 2017

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: