Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Onbehoorlijk bestuur, simpel te voorkomen met hulp en advies

NOC*NSF27 jan. 2017

Onbehoorlijk bestuur, het klinkt ernstig en doet vermoeden dat iemand met kwade bedoelingen heeft gehandeld. Je kunt je er echter schuldig aan maken terwijl je de beste intenties hebt. Door te weinig kennis of verkeerde interpretatie van de regels kun je als clubbestuurder de fout in gaan terwijl je je uiterste best hebt gedaan goed werk te leveren. Er is echter advies en uitleg voorhanden die het risico daarop danig verkleint. Dus twijfel je, zoek het na!

Onbehoorlijk bestuur is een term die ook in geheel andere branches veel wordt gebezigd. Bij overheidsinstanties en bedrijven werken immers ook bestuurders. Toch staat er in de wet niks over beschreven. Ook een artikel op de website SportZaken.pro werd onlangs nog helder uitgelegd dat de vaststelling of er sprake is van onbehoorlijk bestuur, volledig ter beoordeling is van de rechter. In het artikel komt ook duidelijk aan de orde dat onbehoorlijk bestuur kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid en welke gevolgen dat eventueel heeft.

Aansprakelijkheid

Want daar zit hem het probleem: bestuurdersaansprakelijkheid. Is er sprake van onbehoorlijk bestuur, dan kun je als bestuurder aansprakelijk worden gehouden voor bepaalde misstanden. Betreft het interne aansprakelijkheid, dan ben je aansprakelijk tegenover de vereniging zelf voor bepaald handelen of nalaten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand bij de club constateert dat de financiële administratie gebrekkig of niet wordt bijgehouden. Bij externe bestuurdersaansprakelijkheid gaat het om aansprakelijkheid tegenover een externe partij, zoals een leverancier of een instantie.

Handboek Wet- en Regelgeving

De oorzaak voor verwijtbaar bestuurlijk handelen kan dus goed voortkomen uit een gebrek aan kennis. Voor een goede boekhouding of subsidieverstrekking met aanverwante voorwaarden bestaan nu eenmaal regels. Ben je niet goed op de hoogte, dan ben je ter goede trouw, maar misschien wel aansprakelijk. Je had immers de juiste kennis kunnen vergaren. Gedegen kennis op het gebied van wet- en regelgeving komt goed van pas en hier op Sport.nlVoorclubs kun je daar een goede start mee maken. Daar wordt ook de meerwaarde van het Handboek Wet- en Regelgeving van NOC*NSF benadrukt. Het Handboek geeft heldere uitleg over wetten en regels en plaatst ze in het perspectief van de sport.

Regelhulp

Verder is er de Regelhulp Sportbestuur. Het woord zegt het al, het helpt je bij het correct naleven van wetten en regels in de sport. Aan de hand van acht thema’s wordt je een leidraad geboden voor bijna alle relevante wetten en regels. Of ben je op zoek naar advies op maat? Dan kan de sport-adviesdesk van DAS Rechtsbijstand uitkomst bieden.

Onbehoorlijk bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid zijn geen risico’s die altijd op de loer liggen. Je kunt ze makkelijk voor zijn. Door goed beslagen ten ijs te komen en bij twijfel het zekere voor het onzekere te nemen en advies te zoeken, kun je problemen goed voorkomen. Die hulp is er, dus maak er gebruik van!


NOC*NSF 27 jan. 2017

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: