Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Bijscholing VSK: inzicht in en herkennen van gedrag

NOC*NSF19 jan. 2017

Inzicht in het gedrag van sporters is voorde trainer een belangrijke voorwaarde om de interactie met hen te optimaliseren. De (bij)scholing 'Inzicht in Trainer-Sporter-Interactie' biedt inzicht in de dynamische relatie die de trainer heeft met sporters. Naarmate de trainer beter gaat zien waarom een sporter een bepaald gedrag vertoont en uit welke gedachten en gevoelens dit gedrag voortkomt, is hij of zij beter in staat effectief te communiceren en op dat gedrag te reageren.  Ook wordt een bijscholing aangeboden om grensoverschrijdend gedrag te herkennen.

Inzicht in gedragingen wordt geboden aan de hand van een model. Tevens krijgen deelnemers aan deze (bij)scholing, die een initiatief is van VSK en wordt verzorgd door de Academie voor Sportkader, een beter inzicht in hun éigen gedrag en in de achterliggende gedachten en overtuigingen die daaraan ten grondslag liggen. Aldus leer je zowel de ‘golflengte' van de sporter als die van jezelf te verkennen en beter op elkaar af te stemmen.

Data, locatie & kosten

Deelname aan deze (bij)scholing bedraagt € 40,-. De eerstvolgende scholingen zijn:

31 januari 2017 – Rotterdam

14 maart 2017 – Den Bosch

9 mei 2017 – Zwolle

Schrijf je in en zorg voor een betere samenwerking tussen jouw en je sporters, meer plezier en toenemende motivatie!

Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag

Vanaf maart start via de Academie voor Sportkader tevens een (bij)scholing onder de naam ‘Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag’. Hierin komen de gedragsregels in de sport aan de orde en waar en hoe seksuele intimidatie meestal plaatsvindt. Deelnemers leren hoe betrokkenen kunnen woorden aangesproken op ongewenst gedrag en ze komen te weten wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor het slachtoffer én de beschuldigde. Daarnaast leren cursisten om de juiste gedragscode uit te dragen naar de trainersgroep en andere mensen ‘rond’ het team en binnen de club. Op deze manier kunnen ze een preventieve bijdrage leveren aan een veilige sportomgeving voor iedere sporter.

Schrijf je in

2 maart 2017 - Heerenveen

3 april 2017 - Amersfoort

9 mei 2017 – Arnhem

Meert weten? Hier op Sport.nl/Voorclubs wordt nader ingegaan op Veilig Sportklimaat en grensoverschrijdend gedrag.


NOC*NSF 19 jan. 2017

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: