Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Jeugd boeien en motiveren: het belang van een pedagogisch sportklimaat

NOC*NSF15 dec. 2016

Jeugdtrainers op sportclubs zijn heel vaak ouders of oudere leden die vrijwillig een jeugdteam trainen. Hun taak is moeilijker dan zij zelf vaak beseffen. Het draait immers niet alleen om de sport, maar ook om de beleving en het welbevinden van de kinderen. Hebben ze het leuk op de club, zijn ze gemotiveerd, kunnen ze veilig sporten, het zijn stuk voor stuk belangrijke vragen. Bovendien kunnen kinderen geconfronteerd worden met zaken als pesten en faalangst, die veel impact kunnen hebben, ook op de sportprestaties. Hoe handel je dan als trainer?

Negatieve emoties en ervaringen kunnen er zelfs toe leiden dat kinderen de sport laten voor wat het is, terwijl je juist jonge, relatief nieuwe leden wil behouden voor de club om ook op de langere termijn een gezonde club te blijven. De meeste kinderen stoppen zelfs met sporten vanwege de manier waarop er wordt getraind, of vanwege de onderlinge verhoudingen.

Tips

De rol van de trainer kan dus bij binding en behoud van jeugdleden van groot belang zijn. Onderzoekers van het lectoraat sportpedagogiek Hogeschool Windesheim wilden weleens weten hoe jeugdtrainers dan precies handelen om jeugdleden plezier te laten hebben in de sport en optimaal te laten presteren. Ze spraken zeven jeugdtrainers en tien jeugdleden van 5 tot 10 jaar oud op een Arnhemse korfbalvereniging en kwamen tot enkele interessante inzichten over het pedagogisch handelen van de trainers. Daar is nog best iets aan te verbeteren, zo bleek. Het is met name belangrijk dat de kinderen tot op zekere hoogte controle hebben op de inhoud van trainingen en dat ze op de juiste wijze benaderd worden. De onderzoekers beschreven de verbeterpunten aan de hand van vier tips:

  1. Trainers moeten kinderen controle geven over hun leerproces
  2. Trainers moeten hun trainingsinhoud afstemmen op de behoeften van het kind
  3. Trainers moeten de kinderen op de juiste wijze complimenteren
  4. Trainers moeten persoonlijke aandacht geven

Bestuurders

Bovendien kwamen de onderzoekers ook tot een aantal tips voor de bestuurders van sportclubs, onder meer voor het ontwikkelen van een visie op jeugdsport op de club en voor bewustwording op de club wat betreft het belang van een pedagogisch sportklimaat. Veel clubbestuurders worden juist onder jongere leden geconfronteerd met een relatief grote jaarlijkse uitstroom.

In het oorspronkelijke artikel van het Kenniscentrum Sport over dit onderzoek wordt elke tip voor zowel trainers als bestuurders uitvoerig toegelicht. Bovendien kun je via dit artikel ook het volledige onderzoeksresultaat bekijken.


NOC*NSF 15 dec. 2016

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: