Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

DAS voor de Sport, adviesdesk voor bonden en clubs

NOC*NSF29 dec. 2016

Juridische vraagstukken kunnen voor zowel bonden als sportverenigingen grote problemen opleveren. Er kan nu eenmaal veel van dit soort zaken afhangen en juridische kennis is specialistisch, die is niet altijd in huis. Bonden en clubs zonder voldoende kennis willen bij een juridisch probleem maar één ding: een snel en concreet antwoord. Het onlangs opgezette Das voor de Sport, een juridische adviesdesk speciaal voor de sport, voorziet in die behoefte.

Door samen te komen en te erkennen dat ze op gezette tijden allemaal weleens advies aangaande wet- en regelgeving nodig hebben, kwamen enkele bonden tot de conclusie dat ze juridische bijstand ook het best samen konden inkopen. Met Sport&Zaken als aanjager werd een akkoord bereikt met DAS Rechtsbijstand. Daar zijn voldoende juristen werkzaam om een team samen te stellen met de juiste specialismen én kennis van sport.

Inmiddels zijn dertien bonden aangehaakt bij Das voor de Sport en hebben via hen al meer dan 4.600 sportclubs toegang tot de kennis van DAS. Bonden als de biljartbond KNBB en de basketballbond NBB communiceren ook helder op hun website wat de juridische adviesdesk is en hoe er gebruik van gemaakt kan worden.  

Concreet en snel

Maar hoe werkt de adviesdesk van DAS dan? Voor een groot deel gaat dat hetzelfde in zijn werk als de juridische dienstverlening van DAS in andere sectoren. Eerstelijns advies is gratis en wordt geboden via telefoon of email. Dienen juristen documenten nader te bestuderen of moeten er stukken worden opgesteld, dan doet DAS dat tegen een vaste, vooraf bekende prijs. De vragen kunnen uiteenlopend zijn. Het kan gaan om het hoe en wat omtrent een op te stellen arbeidscontract met een coach, maar het kan ook een geschil betreffen. Want wat te doen als een sponsor niet over de brug komt of er een conflict ontstaat met een leverancier?

Aangesloten

Bij een concrete vraag neemt Das voor de Sport binnen één werkdag contact op met de bewuste bond of vereniging. Is de bond al aangesloten bij Das voor de Sport? Dan kunnen clubs via hun bond direct contact opnemen met een team van juristen. Bovendien worden zij met regelmaat op de hoogte gehouden van juridische ontwikkelingen en hebben ze toegang tot makkelijke voorbeelddocumenten.


NOC*NSF 29 dec. 2016

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: