Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Vrijwilligerswerk door AZC-bewoners, een mogelijke win-win-situatie

NOC*NSF04 nov. 2016

Bijna elke sportclub is afhankelijk van vrijwilligers. Ze houden de club draaiende. Zonder hun inzet kan menig club eigenlijk niet bestaan. Voldoende vrijwilligers op de club bereid vinden om taken te vervullen, is echter een probleem. De maatschappij verandert, mensen hebben het druk en steeds minder tijd om belangeloos werk voor de club te verzetten. Problematiek van geheel andere aard kan verrassend genoeg echter uitkomst bieden.

Het toegenomen aantal vluchtelingen in ons land en de daarmee gepaard gaande groei van het aantal AZC’s leidt tot situaties waarin mensen vooral wachten op wat gaat komen en verder weinig om handen hebben. Waarom zouden zij geen vrijwilligerswerk kunnen doen? Het is de gedachtegang van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die zich goed realiseert dat situaties in de directe omgeving van bijvoorbeeld sportclubs in veel gevallen kansen bieden. Agelopen zomer zette hij zijn ideeën kracht bij met een brochure genaamd ‘Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang’.

Voorbereiden

Want samenwerking met opvangcentra van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) moet je wel zorgvuldig voorbereiden en dan kan een brochure met de belangrijkste tips en aandachtspunten goed van pas komen.  Een aantal AZC’s en sportclubs troffen die voorbereidingen het afgelopen half jaar en brachten de plannen van Asscher in de praktijk. Daar kwamen veel zaken bij kijken. Clubs moeten de juiste contacten in de buurt en bij de AZC’s vinden, formele zaken regelen zoals aanvraag van een VOG en een Verklaring Vrijwilligerswerk bij de gemeente en kandidaten zo ‘opleiden’ dat ze bepaalde werkzaamheden daadwerkelijk kunnen uitvoeren.

In een artikel op de website Allesoversport.nl van het Kenniscentrum Sport van afgelopen juli komen in dit opzicht enkele mooie praktijkvoorbeelden aan de orde en wordt helder uitgelegd hoe je te werk kunt gaan als je met jouw club dit soort initiatieven wil nemen. Lees het artikel en ga aan de slag! Benieuwd welke andere kansen samenwerking in je directe omgeving kan bieden. Lees ook eens over de Open Club!


NOC*NSF 04 nov. 2016

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: