Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Sociaal klimaat op en rond de sportvelden verbetert, maar aandacht blijft nodig

NOC*NSF24 nov. 2016

Het aantal gerapporteerde excessen in de sport is de afgelopen jaren gedaald, de bewustwording en ontvankelijkheid voor sportiviteit en respect onder sportbestuurders is gegroeid en sporters lijken zich op en rond het veld iets veiliger te voelen. Het actieplan Naar een Veiliger Sportklimaat dat in 2011 van start ging, heeft duidelijk resultaat gehad, maar aandacht voor dit thema blijft ook de komende jaren nodig om sporten in een prettige, sociaal veilige omgeving voor iedereen mogelijk te maken.

‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ loopt eind 2016 af, maar het werk is nog niet af en dus wordt het actieplan met twee jaar verlengd. Onder leiding van NOC*NSF, KNVB en KNHB is de afgelopen jaren met actieve steun van een groot aantal sportbonden en andere organisaties de georganiseerde sport aan de slag gegaan om het sociale klimaat op en rond de velden te verbeteren. Verenigingsbestuurders, trainers, coaches, scheidsrechters en ouders van sportende kinderen worden met het actieplan ondersteund met opleidingen, trainingen en advies om te werken aan een socialer sportklimaat.

De cijfers

De effecten van het werk van de afgelopen vijf jaar zijn onderzocht en in kaart gebracht door het Mulier Instituut. Een aantal cijfers op een rij:

  • 9.926 bij VSK betrokken verenigingen (+3.180 t.o.v. 2015);
  • Daling van het aantal meldingen excessen in voetbal (485 in 2011/’12 naar 305 in 2015/’16);
  • 64.612 VOG-verklaringen uitgegeven aan vrijwilligers bij sportclubs;
  • 42% van de verenigingen heeft een vertrouwens(contact)persoon;
  • 77% van de clubs kent omgangs-, gedrags- of clubregels;

De bewustwording van het belang van een VOG-verklaring voor vrijwilligers bleek onlangs al uit het feit dat via de regeling gratis VOG, die sinds 1 januari 2015 van kracht is, inmiddels 117.000 VOG’s zijn aangevraagd. Het was voor de staatsecretaris een reden om de regeling, waarmee organisaties zoals sportclubs gratis VOG’s kunnen aanvragen voor hun vrijwilligers, met drie jaar te verlengen.

‘Borgen gedachtengoed’

Een veilig sportklimaat op zo veel mogelijk plekken waarborgen, verdient voortdurend aandacht. “Winnen is leuk, maar in sport worden mensen juist ook uitgedaagd om teleurstellingen te verwerken”, aldus Koen Breedveld van het Mulier Instituut. “Dat is niet altijd makkelijk. Niemand wil verliezen.  In sport leren mensen hoe je daarmee om gaat. En leer je verschillen ervaren en accepteren. Juist in een tijd die steeds harder wordt, is dat belangrijk.”

Meer sportplezier is een van de belangrijkste thema’s op de sportagenda voor de komende jaren, zo stelt Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling van NOC*NSF en voorzitter van het kernteam van het actieplan Naar een Veiliger Sportklimaat: “In 2017 en 2018 gaan we vooral inzetten op het borgen van het gedachtengoed in de sportwereld, onder andere via een online platform over sportplezier. We gaan verenigingen met problemen intensief begeleiden en er komt er meer aandacht voor het voetbal en voor diversiteit in de sport.”

Magazine ‘Vijf jaar Naar een veiliger sportklimaat’


Er is tevens een magazine gemaakt waarin verschillende sleutelfiguren en deskundigen terugblikken op vijf jaar Naar een veiliger sportklimaat. Onder andere KNVB-voorzitter Michael van Praag, Marijke Fleuren, voorzitter van de Europese Hockey Federatie en psycholoog Steven Pont komen aan het woord. En lees vooral over wat je zelf kunt doen om sportiviteit en respect en een veilig sportklimaat op jouw club te bevorderen.


NOC*NSF 24 nov. 2016

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: