Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

De Wet DBA, wat is er precies gebeurd?

NOC*NSF29 nov. 2016

Het is je wellicht niet ontgaan; in de derde week van november waren er opnieuw ontwikkelingen omtrent de Wet DBA, deregulering beoordeling arbeidsrelatie. Die wet is er gekomen na afschaffing van de VAR, verklaring arbeidsrelatie, die tot voor kort zekerheid bood over de juiste arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en zelfstandige. Nu moeten de modelcontracten die duidelijkheid scheppen. Door recente discussies over de precieze uitleg van de Wet DBA en het daaropvolgende besluit van veel organisaties om voorlopig geen ZZP’ers in te huren, heeft de staatssecretaris van financiën besloten controle en handhaving op basis van de Wet DBA uit te stellen tot januari 2018.

De modelcontracten moeten onder meer bevestigen dat tussen een opdrachtgever en een zelfstandige geen sprake is van een gezagsverhouding. Dat is immers typisch een kenmerk van een arbeidsovereenkomst en kan in het geval van een zelfstandige dus wijzen op verkapte loondienst, met alle juridische en belastingtechnische consequenties van dien.

Interpretatie

Juist over die ‘gezagsverhouding’ is nu onduidelijkheid ontstaan. De positie van de zelfstandige in het algemeen is niet meer dezelfde als tientallen jaren geleden en de ‘gezagsverhouding’ is mede daardoor voor meerdere interpretaties vatbaar, zo blijkt in de praktijk. Overigens geldt hetzelfde voor ‘vrije vervanging’, ook zo’n begrip dat typisch betrekking heeft op zelfstandigen. Als de zelfstandige ziek is, mag de klus net zo goed door ander worden gedaan.

De onduidelijkheid over de begrippen en daaruit voortkomende angst om de wet te overtreden, doet veel organisaties besluiten het zekere voor het onzekere te nemen en voorlopig geen zelfstandigen in te huren. Nadelig voor de vele zelfstandigen in Nederland en een probleem voor de overheid. De staatssecretaris wil nu de onrust wegnemen door handhaving op basis van de Wet DBA met een jaar uit te stellen tot 1 januari 2018. In de tussentijd wordt bekeken in hoeverre de wet en de genoemde begrippen aansluiten op de praktijk van deze tijd.

Gebruik modelcontracten

Wat betekent dit voor jouw club? Eigenlijk verandert er niet veel. Maak je afspraken met een ingehuurde zelfstandige of met bijvoorbeeld een vrijwilliger, dan is het nog steeds verstandig om een modelcontract te gebruiken. Het is de beste manier om de arbeidsrelatie tussen beide helder vast te leggen. Bovendien zijn de Wet DBA en de modelcontracten niet van de baan. Ze staan vast en zijn van kracht. Alleen de controle en handhaving is uitgesteld, waardoor je niet bang hoeft te zijn dat je door een afwijkende interpretatie van de regels het komende jaar onverwacht wordt teruggefloten door de Belastingdienst. Hierdoor kunnen organisaties en dus ook sportclubs met een gerust hart zelfstandigen inhuren.

Uitstel van handhaving is overigens geen vrijbrief voor kwaadwillenden. Wie moedwillig en evident de regels aan zijn laars lapt, kan, ook met terugwerkende kracht, door de instanties worden aangesproken op zijn of haar daden.

Meer weten? Werkgeversorganisatie Werkgevers in de Sport (WOS) heeft, mede door nauw overleg met de Belastingdienst, veel informatie beschikbaar over dit onderwerp. Op de website van de WOS zijn ook de verschillende modelcontracten voor de sport te vinden.


NOC*NSF 29 nov. 2016

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: