Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Regel samenwerking met ondernemers goed met modelcontracten sport!

NOC*NSF29 okt. 2016

Voor elke organisatie die in zee gaat met een derde partij zoals een ZZP’er, is het belangrijk om goed vast te leggen wat de exacte arbeidsrelatie tussen beide partijen is. Je wil voorkomen dat je voor bepaalde werkzaamheden iemand extern inhuurt die door de belastingdienst op basis van haar regels wordt gezien als een kracht in loondienst. Voorheen kon je dat voorkomen door van de ingehuurde partij een VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) te vragen als bewijs van ondernemerschap. Die is echter afgeschaft en daarvoor in de plaats zijn modelcontracten opgesteld. En nu zijn er drie modellen die specifiek inspelen op veelvoorkomende situaties van sportorganisaties, zoals sportclubs.

De modelcontracten moeten dus duidelijkheid scheppen in de arbeidsrelatie tussen twee partijen en de rechten en plichten die zij naar elkaar toe hebben. Sportorganisaties en zeker sportclubs zijn in dit opzicht een wat vreemde eend in de bijt. Clubs kunnen zeker als opdrachtgever samenwerken met externe partijen, maar die partijen zijn soms gehouden aan regels en richtlijnen waar de club zelf nauwelijks invloed op heeft.

Een sponsor kan bijvoorbeeld in de positie zijn om eisen te stellen, maar clubs hebben ook regelmatig te maken met regelgeving van (overheids-)instanties. Dan kan het gaan om zaken als het in bezit zijn van een VOG, voorkoming seksuele intimidatie, voorkoming dopinggebruik en hantering gedrags- en veiligheidsregels. Ook een door de club ingehuurde partij kan hiermee te maken krijgen.

Drie modellen

Om goed onderscheid in de verantwoordelijkheden te maken en zo toch een goede samenwerking met externe partijen aan te kunnen gaan, zijn dus drie specifieke modelovereenkomsten voor sportorganisaties ontworpen. Werkgevers in de Sport (WOS) en de Belastingdienst hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de modelcontracten en ze zijn inmiddels beschikbaar gesteld op de website van de WOS. Binnenkort zijn ze ook te vinden op Belastingdienst.nl.

In elk van de drie documenten staat in een toelichting onder de overeenkomst uitgelegd in welke situaties het modelcontract bruikbaar is. Vragen? Je kunt ze stellen via de gebruikelijke kanalen op de website van de WOS of bij de Belastingdienst.


NOC*NSF 29 okt. 2016

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: