Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

De Hygiënecode: ook voor sportclubs

NOC*NSF18 okt. 2016

Een sportkantine is natuurlijk geen driesterrenrestaurant. Maar dat betekent niet dat je in de keuken zomaar wat kan aanrommelen. Werken met voedingsmiddelen vraagt om de nodige zorgvuldigheid. Houdbaarheidsdatums checken, de koeling netjes houden en natuurlijk persoonlijke hygiëne: handen wassen! In de horeca zijn deze regels en richtlijnen opgenomen in de hygiënecode. Omdat die regels net zo goed gelden voor sportkantines en goede naleving ervan lang niet altijd eenvoudig is, ontwikkelde NOC*NSF samen met Bureau de Wit de online Regelhulp Hygiëne voor sportkantines. Deze is beschikbaar via deze link.

Sinds 1 april 2016 is er een nieuwe Hygiënecode voor de horeca van kracht. Deze ‘code’ geldt dus ook voor sportkantines. Volgens de Warenwet is immers iedere onderneming waar voedsel wordt bereid of verkocht, verplicht te voldoen aan de Hygiënecode. Met voedsel moet zeer zorgvuldig worden omgegaan, zodat de gezondheidsrisico’s zo klein mogelijk zijn. Je moet er toch niet aan denken dat op jouw club een Salmonellabacterie alle kans krijgt zich te verspreiden.

Regelhulp

Goed voldoen aan de geldende Hygiënecode kan met behulp van het hygiëne-controlesysteem HACCP-systeem (Hazard Analyses of Critical Control Points). Om de richtlijnen van het systeem goed op een rijtje te hebben, moet je de Hygiënecode zelf raadplegen, maar dat is bepaald niet het makkelijkste document om door te werken. Dan biedt de regelhulp van NOC*NSF uitkomst. Sinds september is de regelhulp beschikbaar.

Advies op maat

De Regelhulp Hygiënecode geeft precies aan wat je moet doen om de hygiëne en voedselveiligheid in de keuken te bewaken en leidt bovendien tot advies op maat. Door in de regelhulp een aantal vragen te beantwoorden die betrekking hebben op de situatie in jouw kantine, krijg je een overzicht van de eventueel door jou te nemen maatregelen. 

Weet je exact wat je in jouw kantine moet doen om aan alle regels te voldoen, dan moet je vereiste werkzaamheden ook nog uitvoeren. Daarvoor is tevens een log- en instructieboek beschikbaar, speciaal voor sportkantines. In dit logboek vind je de instructie- en registratieformulieren die je nodig hebt voor het uitvoeren van de controles. Dat maakt het een stuk makkelijker om aan alles regels te voldoen.


NOC*NSF 18 okt. 2016

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: