Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Praktijkvoorbeeld energiebesparing DVSU

NOC*NSF14 jun. 2016

Voetbalvereniging DVSU in de Utrechtse wijk Lunetten telt 550 leden en 43 teams. Een aantal jaar geleden nam DVSU het clubgebouw voor een symbolische euro over van de gemeente Utrecht, met alle gebreken van dien. Er was meer dan 35 jaar geen onderhoud aan het gebouw gepleegd. De vereniging zag het als haar maatschappelijke plicht om bij de verbouwing van het clubhuis te kijken naar manieren om dit zo duurzaam mogelijk te doen. Als vereniging heb je immers een voorbeeldfunctie voor alle leden, ouders, andere bezoekende verenigingen en anders betrokkenen. Uiteraard hoopte de vereniging met de duurzame oplossingen op termijn ook kosten te kunnen besparen.

Foto: Evi Guldemeester

Energiebesparende maatregelen

Om te bepalen welke energiebesparende maatregelen er allemaal konden worden getroffen bij de vereniging heeft DVSU een energiescan uit laten voeren door Klimaatroute. De scan werd gefinancierd door Vereniging Sport Utrecht. De volgende maatregelen werden getroffen:

-       Groene energie: de vereniging maakte een bewuste keuze voor groene – en tevens goedkopere – energie. Door te veranderen van energieleverancier bespaart de vereniging al meer dan 1.000 euro per jaar. De nota’s toonden aan dat het voorheen gehanteerde variabele tarief vrij ongunstig was. Twee vliegen in één klap dus.
-       Isolatie buitenmuren en dubbel glas: de kantine heeft heel veel glas om goed op de velden te kunnen kijken. Hierdoor ging er veel warmte verloren. Toen het besluit was genomen om het clubgebouw op te knappen zijn de buitenmuren geïsoleerd en heeft het clubgebouw overal dubbel glas gekregen.
-       Dakisolatie: het hele dak werd na een lekkage vervangen en geïsoleerd.
-       Cv-ketel: de verouderde cv-ketel werd vervangen voor een energiezuiniger exemplaar. Binnenkort krijgt ook een buitenschoolse opvang definitief een plek binnen het clubgebouw. Ook voor deze BSO wordt een energiezuinige cv-ketel aangeschaft.
-       Ledverlichting: op de verdieping die de BSO gaat gebruiken komt overal ledverlichting. Verder wordt alle verlichting die binnen het clubgebouw moet worden vervangen omdat deze kapot is, vervangen door ledverlichting.

Investeringen en regelingen

In 2015 investeerde DVSU 75.000 euro in het energiezuiniger maken van het clubgebouw. In 2016 verwacht de vereniging, met de komst van de BSO, nog eens 25.000 te investeren. DVSU heeft een aanvraag ingediend bij een fonds dat in beheer is bij het Oranje Fonds en heeft subsidie ontvangen van de gemeente Utrecht. Met dit bedrag hebben zij een deel van de kosten kunnen dekken. Aandachtspunt bij dergelijke regelingen is wel dat je als vereniging moet voorfinancieren. Het resterende bedrag is uit eigen kas gehaald. Het bestuur van DVSU zorgt dat er in de begroting steeds een reservering is voor groot onderhoud.

VSU heeft DVSU ondersteund bij het energiezuiniger maken van de vereniging. Zo hebben zij de energiescan bekostigd maar hebben zij ook, samen met de vereniging, gekeken van welke regelingen zij het beste gebruik konden maken en met welke leveranciers zij het beste in zee konden gaan. Op deze manier hebben ze DVSU voor een deel kunnen ontzorgen in uitzoekwerk en het maken van keuzes.

Opbrengst

De terugverdientijd bedraagt voor de buitenmuren en dubbelglas naar schatting minimaal 10 jaar en voor het dak 25 jaar. In het verbruik van elektra ziet de vereniging al positieve resultaten. Als je als vereniging proactief je meterstanden doorgeeft dan wordt het maandbedrag automatisch aangepast. Na een jaar heeft dat al een besparing van een kleine 1.000 euro opgeleverd. 

Uitdagingen

DVSU zou graag haar leden goed betrekken bij de weg die de vereniging is ingeslagen, maar vindt dat nog lastig. Dat de buitenkant van het clubgebouw er anders uitziet zien leden wel maar ze zien niet dat er extra isolatie achter zit. De vereniging vindt het moeilijk aan leden duidelijk te maken waarom het zoveel geld kost en wat het uiteindelijk oplevert. Tijdens de ledenvergadering kun je natuurlijk je begroting presenteren en kunnen er vragen worden gesteld. De ervaring leert dat daar echter vooral de heel betrokken en geïnteresseerde leden naar toe komen.

Betrokkenheid sponsoren

DVSU heeft gekeken naar de mogelijkheid om sponsoren te interesseren voor het energiezuiniger maken van de accommodatie van de vereniging. Dit heeft tot kleine successen geleid. De vereniging heeft een wat ouder voetbalteam binnen de vereniging. In dit team zitten veel zelfstandig ondernemers. Een aantal daarvan heeft aangegeven wel bij te willen dragen aan verduurzamen van de vereniging.

Toekomst

De vereniging heeft nog meer ambities op het terrein van energiebesparing, zoals zonnepanelen en ledverlichting op de velden, waar de meeste energie wordt verbruikt. De ton aan investering die dit vergt heeft de club echter niet. Daarom wordt al gezocht naar andere mogelijkheden. Dat kunnen subsidies als de nieuwe Regeling Energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties zijn maar eventueel ook sponsoren of zelfs deelname van leden met een soort aandeel in de club.


NOC*NSF 14 jun. 2016

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: