Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Cao sportverenigingen biedt ruimte voor meer tijdelijke contracten

NOC*NSF29 jun. 2016

Sinds 1 juli 2015 is door de Wet werk en zekerheid (WWZ) het aantal tijdelijke contracten dat werkgevers mogen aanbieden aan hun werknemers (de ketenbepaling) beperkt. Het is positief dat werknemers eerder in aanmerking komen voor een vast contract. Een deel van de werkgevers en werknemers in de sport ervaart dit echter als een knelpunt. Meer dan de helft van de werknemers bij sportclubs ziet hun werk als bijbaan en vindt daarom een vast dienstverband niet gewenst. Binnenkort kunnen sportclubs zich aansluiten bij een nieuwe werkgeversorganisatie waardoor de Cao Sportverenigingen van toepassing is. Die cao biedt de ruimte om maximaal zes tijdelijke arbeidscontracten in vier jaar tijd af te sluiten. In de tussentijd kunnen clubs in hun arbeidsovereenkomst al vastleggen dat op die overeenkomst de cao van toepassing is.

“Er is de afgelopen weken hard gewerkt aan een oplossing voor sportverenigingen die zich bekneld voelden door de Wet Werk en Zekerheid.” aldus NOC*NSF algemeen directeur Gerard Dielessen. “Ik ben blij dat het ons gelukt is om in korte tijd samen met het ministerie van SZW, de Werkgevers in de Sport (WOS), FNV Sport & Bewegen mede namens CNV en De Unie, en Sportservice Nederland helderheid te verschaffen over de wijze waarop sportverenigingen kunnen voorkomen dat zij de dupe zouden worden van deze wet die recent in werking is getreden. Het is goed om te zien dat alle sociale partners elkaar zo snel hebben weten te vinden in een pragmatische oplossing.”

Tot 1 juli 2015 konden werkgevers drie keer in drie jaar tijd een tijdelijk contract aanbieden aan hun medewerkers. Daarna moest er een periode van drie maanden tussen zitten om een nieuwe keten te starten. Veel sportclubs gebruiken de zomerstop om die periode op te vangen. In de Wet werk en zekerheid is het aantal tijdelijke contracten beperkt tot drie contracten in twee jaar tijd. De periode er tussen is verlengd naar zes maanden. In de Cao sportverenigingen is een uitzondering opgenomen waardoor zes contracten in vier jaar kunnen worden overeengekomen zonder dat een contract voor onbepaalde tijd ontstaat.

Nieuwe werkgeversorganisatie

De verwachting is dat de nieuwe werkgeversorganisatie vanaf 1 januari 2017 operationeel is. In de tussentijd kunnen sportclubs via een zogenoemd incorporatiebeding de Cao Sportverenigingen - of een andere voor de sector toepasselijke cao - van toepassing verklaren op de individuele arbeidsovereenkomsten die worden aangegaan. Daarmee kan een sportclub een uitzondering maken op de ketenbepaling. Ook kan een sportclub nu al gebruik maken van de dienstverlening van een sportservicebureau. Op hen is de Cao Sportverenigingen al van toepassing.

Meer informatie over de WWZ en de amateursport is te vinden in de factsheet opgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De WOS (tel: 026 4834450), Sportservice Nederland (023 5319475) en FNV Sport & Bewegen (tel: 088 3680368) kunnen vragen beantwoorden van werkgevers en werknemers over de WWZ.


NOC*NSF 29 jun. 2016

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: