Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Eerste Kamer akkoord met wet DBA: VAR verdwijnt per 1 mei 2016

NOC*NSF05 feb. 2016

Op 2 februari is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Met deze wet verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016.

In plaats van de VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers voorbeeldovereenkomsten gebruiken die door de Belastingdienst zijn opgesteld of beoordeeld. Daarmee hebben opdrachtgevers en opdrachtnemers, net als bij de VAR, vooraf zekerheid over de arbeidsrelatie. Het gebruik van deze overeenkomsten is, net als de VAR, niet verplicht. 

Huidige situatie

Soms is het voor een sportorganisatie als opdrachtgever niet duidelijk of de opdrachtnemer als zelfstandige zal worden aangemerkt of niet. In het eerste geval hoeven geen premie, sociale verzekeringen en loonheffing worden afgedragen. Verschillende vragen spelen hierbij een rol. Is er sprake van zelfstandigheid, een fictieve dienstbetrekking of zelfs van een arbeidsovereenkomst? Om vooraf meer duidelijkheid te krijgen over het type arbeidsrelatie kan op dit moment aan de opdrachtnemer worden gevraagd een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) te overleggen. De opdrachtnemer vraagt de VAR zelf aan bij de Belastingdienst. 

Voorbeeldovereenkomsten

Het huidige systeem kent nadelen. De zzp’er vraagt eigenlijk vooraf aan de Belastingdienst of zijn inkomen wel of niet zal worden beoordeeld als loon. De procedure is omslachtig en de opdrachtgever is niet betrokken bij de aanvraag. De wet DBA stelt de Belastingdienst in staat om beter te handhaven. Daarnaast maakt de nieuwe wet de opdrachtgever medeverantwoordelijk voor het werken buiten dienstbetrekking en zorgt daarmee voor een balans tussen opdrachtnemer en opdrachtgever als het gaat om verantwoordelijkheden. Binnen het nieuwe systeem gaat de Belastingdienst werken met modelovereenkomsten. Zowel belangenorganisaties van zzp’ers en opdrachtgevers als individuele zzp’ers en opdrachtgevers kunnen overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst. Die beoordeelt de overeenkomsten op basis van bestaande wet- en regelgeving en geeft vervolgens uitsluitsel of de opdrachtgever loonheffing moet afdragen. Wanneer de overeenkomst is goedgekeurd, kunnen zzp’ers en werkgevers die in het vervolg opnieuw gebruiken als standaard. De Werkgevers Organisatie Sport (WOS) heeft een modelovereenkomst voor onze sector opgesteld en deze voor 1 februari voorgelegd bij de Belastingdienst ter beoordeling. De Belastingdienst heeft beloofd om voor 1 april 2016 te reageren. Zodra de modelovereenkomst is goedgekeurd zal deze ook op sportwerkgever.nl worden geplaatst en zal de WOS haar leden hierop wijzen. 

Bekijk ook het ‘Dossier DBA’ op Belastingdienst In Beeld.

Lees ook de info op de site van Werken in de Sport en het artikel op de site van Sportwerkgever.


NOC*NSF 05 feb. 2016

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: