Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Stap 1: Bepaal nut en noodzaak

Door NOC*NSF

Meer dan 80% van de kinderen tot 12 jaar sport, bijna altijd ook als lid van een sportclub. Vanaf 12 jaar vindt een grote uitstroom plaats die per sport sterk verschilt.

Belangrijkste redenen waarom jongeren stoppen is tijd/ prioriteit én de sport niet leuk meer vinden. Zelf kunnen bepalen wanneer, hoe en met wie je sport vinden jongeren belangrijk om te blijven of gaan sporten. Minder nadruk op presteren, meer aandacht voor sportplezier. Er is niet één oplossing om de uitstroom van jongeren binnen je club tegen te gaan. Het zijn meerdere factoren wat vraagt om een aanpak op maat.

Aandachtspunten

  1. Heb inzicht in de in- en uitstroom van jongeren
  2. Ken hun stopmotieven, maar ook startmotieven
  3. Bepaal samen met de jongeren wat ze kunnen en willen betekenen voor de sportclub
  4. Benoem kansen voor jouw club om in te zetten op behoud

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: