Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Analyse

Door NOC*NSF

Waarom is het belangrijk te weten hoe jouw ledenbestand eruit ziet? Wat heb je aan die gegevens en wat kun je ermee? Beter reageren op de gebeurtenissen in je club en om je heen en beter inspelen op de toekomst!

Ledenbestand

We beginnen simpel: maak een schema zoals hierboven aangegeven en trek een lijn erdoorheen. De grafiek die je hier ziet is die van de landelijke cijfers. Kijk eens hoe die grafiek er voor jouw club uitziet!

Aan de hand van jouw grafiek kun je vervolgens al een paar gegevens checken. Heb je in bepaalde leeftijdscategorieën duidelijk hogere of lagere getallen? En past dat bij het beeld wat je hebt van je club? Waarom heb je in deze categorieën duidelijk hogere of lagere aantallen? En hoe zou de ideale verdeling voor jouw club er uitzien?

Als je een beeld hebt van je ledenbestand, dan kun je ook bij jezelf nagaan: waarom heb ik leden van deze leeftijd en geslacht? En als je dat ook wilt, dan is dat prima, dan kun je als je wilt werken aan je ledenbehoud. Probeer ook goed te formuleren welke zaken voor jouw club van belang zijn. Langs welke communicatiekanalen je je boodschap naar je leden wilt zenden. Wie je als lid van jouw club graag wil behouden. En dan nadenken over hoe je dat het beste kunt bereiken.

Missie

Dan kijk je dus naar jezelf als club: wie zijn wij (onze club, dat zijn immers onze leden) en wat is onze missie? En misschien dat je dan vaststelt, dat de samenstelling van je ledenbestand niet helemaal aansluit op het beeld wat je had van jullie club. Dat is gebruikelijk, want jouw club maakt deel uit van een voortdurend in beweging zijnde samenleving, en daarom is het ook goed dat je af en toe kijkt of deze lijnen nog in dezelfde richting wijzen.

Uitkomst van je analyse is meestal dat je vaststelt dat er in bepaalde leeftijdscategorieën of disciplines naar verhouding teveel leden verdwijnen of dat er best wat meer leden zouden mogen zijn. Dan ga je gericht voor die doelgroepen met ledenbehoud of ledenwerving aan de slag. De nulmeting heb je al, na je actie meet je opnieuw!

 

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: