Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Verenigingsregels

Door NOC*NSF

Elke sportvereniging is anders. Elke vereniging heeft een eigen identiteit, cultuur en uitstraling. De ene vereniging is groot en ambitieus, de andere klein en lokaal gericht. Ook binnen een vereniging hebben leden verschillende opvattingen over plezier, prestatie, sportiviteit en respect.

Het is belangrijk als vereniging te laten zien waar je samen voor staat. Intern, voor je eigen leden en vrijwilligers. Maar ook extern, voor bezoekende verenigingen, de buurt, de gemeente en sponsoren. Verenigingsregels zijn daarvoor een krachtig middel.

Wat zijn verenigingsregels

Verenigingsregels zijn een gedeelde opvatting over wat je samen binnen je vereniging ‘normaal’ vindt. Hoe gaan we met elkaar om en wat mag je bijvoorbeeld van elkaar verwachten?

In verenigingsregels zie je vaak de volgende uitgangspunten terug:

 • Openstaan voor iedereen; ongeacht religie, geslacht, huidskleur of seksuele voorkeur
 • Respect tonen voor elkaar, de sportlocatie en de materialen van de vereniging
 • Met elkaar zorgen voor een plezierig en veilig sportklimaat waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn
 • Een goede gastheer zijn voor bezoekers
 • Elkaars grenzen accepteren en respecteren
 • Elkaar aanspreken op ongewenst gedrag

Hoe kom je tot je eigen verenigingsregels

Verenigingsregels werken alleen als je eigen achterban bekend is met de regels én zich erin herkent. Betrek daarom zoveel mogelijk leden bij het opstellen van deze regels, vraag wat zij belangrijk vinden. Dit kun je op verschillende manieren doen hieronder geven we een voorbeeld:

 • Stel een groepje leden samen waarin alle verschillende geledingen en leeftijden binnen de vereniging zijn vertegenwoordigd. Laat dit groepje gezamenlijk de verenigingsregels opstellen
 • Inventariseer de mening van deze opgestelde regels via bijvoorbeeld de website: welke uitgangspunten delen de meeste leden? Wat vinden zij passen bij de vereniging?
 • Stel vanuit het bestuur de gezamenlijk voorgestelde verenigingsregels voor en ga daarover tijdens de Algemene Ledenvergadering met elkaar in gesprek

Tips voor verenigingsregels

 • Houd de regels beperkt. Drie tot vijf krachtige uitgangspunten zeggen meer dan vijfentwintig regels
 • Formuleer de afspraken positief en actief. Spreek af waar je voor staat, in plaats van waar je tegen bent. Vermijdt woorden als zullen, als en dan maar schrijf de regels actief zoals ‘wij staan voor….’
 • Maak globale uitgangspunten. De verschillende doelgroepen binnen de vereniging zoals het bestuur, trainers, scheidsrechters, juryleden, vrijwilligers, sporters kunnen de afspraken daarna zelf concreter en naar zichzelf invullen

Bekendmaken van de verenigingsregels

Het maken van verenigingsregels is een eerste stap. Het onder de aandacht brengen en houden bij de leden is een nog belangrijkere stap.  

 • Vermeld de verenigingsregels op de website, social media, het clubblad, in beleidsplannen en natuurlijk in het clubhuis zelf
 • Vermeld de verenigingsregels in een welkomstbrief aan bezoekers en nieuwe leden

Voorbeeld: Verenigingsregels

1. Iedereen is bij onze vereniging welkom

2. Wij zorgen samen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat

3. Wij tonen op deze vereniging waardering voor de scheidsrechter

4. Wij laten de kinderen hun spel spelen, plezier staat bovenaan

5. Op deze vereniging gaan wij allemaal zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen

6. Als er problemen zijn, maken we er melding van bij de vereniging

7. Vloeken, schelden en pesten willen we niet op onze vereniging

8. Wij spreken elkaar aan op verkeerd gedrag  

Gerelateerd

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: