Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

De vier bestuurdersrollen

Door NOC*NSF

Het bestuur is de ruggengraat van de vereniging. Een bestuurder kan veel betekenen voor het creëren van een veilig en plezierig sportklimaat binnen een vereniging. Door sportief te besturen veranker je als bestuur deze uitgangspunten van een veilig en plezierig sportklimaat. Belangrijk hierbij is om deze uitgangspunten onderdeel te maken in alles wat je als bestuurder doet. Op deze manier kun je als bestuurder op structurele wijze de veilige en plezierige sfeer binnen je vereniging bewaken.

Binnen een veilig en plezierig sportklimaat speelt een bestuurder vier belangrijke rollen. Niet iedere bestuurder voelt zich even comfortabel bij elke rol. Sommige bestuurders hebben plezier in de inhoudelijke kant, andere houden meer van communiceren. Zorg in ieder geval dat elke rol binnen het bestuur vertegenwoordigd is. Zo weet je dat alle rollen voldoende aanwezig zijn binnen je bestuur, de 4 rollen worden hieronder toegelicht:

1. De beleids- en procesrol

In deze rol zorg je er als bestuurder voor dat het hebben van een veilig en plezierig sportklimaat opgenomen wordt in het beleid van de vereniging. Vragen die je je als bestuur hierbij kunt afvragen zijn bijvoorbeeld ‘Welke normen, waarden en uitgangspunten spreek je samen af binnen de vereniging?’ en ‘Wat streeft de vereniging na op het gebied van sportiviteit en respect?’  

Alleen beleid op papier zetten is niet genoeg om het sportklimaat binnen de vereniging en het sportveld te veranderen. In de beleids- en procesrol zorg je als bestuurder ook dat er een breed draagvlak is voor het gekozen beleid. Vragen en acties die je je als bestuurder hierbij moet stellen zijn: ‘Hoe betrek je de vereniging erbij?’,  ‘Hoe zorg je dat trainers, ouders en sporters er ook achter staan?’ en ‘Hoe vertaal je het beleid naar de praktijk?’

2. De communicatierol

Het bestuur speelt een belangrijke rol in de communicatie over een veilig en plezierig sportklimaat binnen de vereniging. Communicatie is hét middel om leden en betrokkenen binnen de vereniging te (ver)binden. Zorg daarom als bestuur ervoor dat je het beleid en de normen en waarden van je vereniging continu uitdraagt. Gebruik hiervoor ook verschillende communicatiemiddelen zoals de verenigingssite, de nieuwsbrief, social medial etc. Meer hierover is hier te lezen. Zoek voor elke boodschap steeds naar het meest geschikte medium om je boodschap over te brengen, zodat je de beoogde doelgroep bereikt. Voor deze rol geldt zeker het motto: ‘de kracht van herhaling’.

3. De voorbeeldrol

Elke bestuurder moet persoonlijk altijd het goede voorbeeld geven, ze zijn het boegbeeld van de vereniging. Een bestuurder moet zich houden aan gemaakte afspraken over sportiviteit en respect en andere beleidspunten. Een bestuurder moet hierin zelf het voortouw nemen om de gemaakte afspraken in praktijk te brengen. Soms gaat het om kleine dingen in de praktijk die een positief beeld kunnen geven of die juist de geloofwaardigheid van een bestuurder ondermijnen. Als een bestuurder zich al niet weet te houden aan de gedragsregels, waarom zou de rest zich er dan wel aan houden?

4. De weerbaarheidsrol

In de weerbaarheidsrol past de bestuurder beleid toe op incidenten. Een clubgenoot aanspreken op ongewenst gedrag bijvoorbeeld of het toepassen van een sanctie wanneer dit wordt gevraagd. Deze rol vraagt dat je anderen op een respectvolle manier weet aan te spreken, zoals het afstappen op mensen om ze te confronteren met ongewenst gedrag. Deze rol vraagt om inzicht en vaardigheid om dit soort gesprekken positief te voeren. Het is hierbij belangrijk dat alle bestuursleden op dezelfde manier handelen in vergelijkbare situaties en de rug recht houden bij het nemen van maatregelen of bestuursbesluiten.

Workshop ‘sportief besturen’

Tijdens de interactieve workshop Sportief Besturen van Academie voor Sportkader (ASK) worden bovengenoemde vier rollen uitgebreid toegelicht. De workshop neem één avond in beslag en wordt op diverse data en locaties georganiseerd. Wil je deelnemen aan deze workshop? Neem dan contact op met jouw bond of stuur een mail naar opleidingen@nocnsf.nl. Om zelf binnen je bestuur na te gaan of de 4 rollen goed verdeeld zijn hebben we een oefening opgesteld, deze oefening kun je hier downloaden.

Gerelateerd

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: