Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Financiering vanuit het lokale Sportakkoord

Door Lansingerland

Door het indienen van het Sportakkoord heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld van €80.000. Deze subsidiegelden zijn niet geheel gebruikt in 2021 en het overgebleven budget mag mee worden genomen naar 2022. Dit komt dan bovenop het nieuwe uitvoeringsbudget van 2022.

Om gebruik te kunnen maken van deze subsidieregeling is het van belang dat jouw project/activiteit gericht is op één van de vier deelakkoorden in het Sportakkoord. Hierbij valt te denken aan:

1) Het stimuleren van sport- en beweegactiviteiten voor inwoners;
2) Inzet op het gebied van vitale sport- en beweegaanbieders;
3) Een positieve sportcultuur binnen de vereniging
4) Jeugd vanaf jonge leeftijd enthousiasmeren om (structureel) te gaan bewegen.

Kijkend naar de uitvoeringsbudgetten is er ontzettend veel mogelijk en kunnen veel goede ideeën vanuit dit uitvoeringsbudget ondersteund worden. Indien je graag wilt sparren over de haalbaarheid van jouw idee/project is dit natuurlijk mogelijk. De Sportcoaches van Lansingerland Beweegt denken graag met je mee en kunnen je vragen beantwoorden.

 


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: