Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Door Dordt Sport

Hieronder de uitleg voor VOG-aanvraag

Lukt de aanvraag van GratisVOG niet?
- Sportvereniging: bel NOC*NSF, 06-30621707 of mail VOG@nocnsf.nl
- Stichting of andere vrijwilligersorganisaties: bel NOV, 030-2307195 of mail gratisvog@nov.nl
- Sportondernemer: neem contact op met Justis, via: +31 (0) 88 - 998 22 00

VOG-verplichting
De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. De aanvrager krijgt alleen een VOG als er geen strafbaar feit is gepleegd dat belangrijk is voor de functie. Een VOG-verklaring biedt meer zekerheid. Door VOG’s te verplichten, geeft u als organisatie aan de leden, ouders en vrijwilligers het signaal af verantwoordelijkheid te nemen voor sociale veiligheid. De VOG-verplichting geldt voor alle trainers en begeleiders die werken met jeugd of andere kwetsbare doelgroepen.

Geldigheid van een VOG
Het aanvragen van een VOG is een momentopname. Daarom is het als sportclub raadzaam om elke 3 jaar opnieuw een VOG voor iemand aan te vragen. Bij een VOG-aanvraag wordt voor de meeste veroordelingen 4 jaar teruggekeken. Voor de ernstige veroordelingen en zedenzaken wordt levenslang teruggekeken.

Regeling gratis VOG voor sportclubs
Sportclubs kunnen een gratis VOG aanvragen voor vrijwilligers die werken met kwetsbare groepen via de regeling gratis VOG. Het aanvragen van een VOG kan in 5 stappen:

 1. Meld de sportclub aan bij de Regeling Gratis VOG via Aanmelden | Regeling Gratis VOG. Verwijs hierbij naar de gedragscode, het aannamebeleid en de vertrouwenscontactpersoon van uw sportclub.
 2. Vraag E-herkenning 2+ aan voor uw sportclub via eHerkenning | Stappenplan eHerkenning aanvragen. eHerkenning is een online identiteit voor uw sportclub, die u nodig heeft om de gratis VOG’s klaar te zetten.
 3. Zet per vrijwilliger een VOG klaar met het juiste screeningsprofiel, zodat alleen de risico’s gecontroleerd worden die voor de functie van belang zijn. Voor VOG’s van begeleiders of vrijwilligers in de sport is het vooral noodzakelijk om risicogebied 8 (Personen) aan te vinken, gevolgd door nummer 84 (Belast met de zorg voor minderjarigen) en 85 (Belast met de zorg voor (hulpbehoevende) personen).
 4. De vrijwilliger kan nu de VOG aanvragen met Digi-D
 5. De vrijwilliger ontvangt de VOG en overhandigt deze aan de sportclub. De sportclub controleert of de VOG echt is, geeft deze weer terug en registreert dat de vrijwilliger een VOG heeft

Informatie over E-herkenning aanvragen
Heeft u e-Herkenning nodig maar wilt u eerst meer informatie over het aanvraagproces? Gebruik dan het stappenplan:

 • Selecteer de gemeente Dordrecht als dienstverlener waarbij u wilt inloggen.
  eHerkenning is persoonsgebonden. U mag uw eHerkenningsmiddel niet door iemand anders laten gebruiken.
 • Iedere persoon heeft zijn eigen eHerkenningsmiddel met bijbehorende machtigingen voor specifieke dienstverleners en diensten. Met deze machtigingen kan deze persoon namens een bedrijf of organisatie inloggen met eHerkenning.
 • Selecteer betrouwbaarheidsniveau EH2+. Een hoger niveau is voor de Regeling Gratis VOG niet nodig, maar mag wel. Steeds meer dienstverleners vragen betrouwbaarheidsniveau EH3. Hiermee kunt u bij de meeste diensten inloggen.
 • Wilt u dat andere mensen binnen of buiten uw organisatie zaken regelen via eHerkenning? Dan is er per persoon een machtiging nodig. De volgende personen kunnen mensen machtigen: tekenbevoegd persoon in de organisatie en machtigingenbeheerder.
 • U kiest zelf uw leverancier. De leveranciers onderscheiden zich van elkaar op onder andere: type inlogmiddel, kosten en aanvraagprocedure. Vraag eHerkenning aan bij één van de erkende leveranciers
  Het is belangrijk om het persoonlijke inlogmiddel te activeren en te laten testen door de persoon die het gaat gebruiken.
Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: