Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Subsidieregelingen

Door Dordt Sport

Subsidie zwembadhuur

Het doel van subsidie zwembadhuur is zwemsport betaalbaar en toegankelijk te houden voor inwoners van Dordrecht. Organisaties op het gebied van de zwemsport kunnen subsidie aanvragen.

https://cms.dordrecht.nl/Ondernemers/Overzicht_Ondernemers/Subsidie/Subsidie_Zwembadhuur

Subsidie Renovatie en/of nieuwbouw sportvoorzieningen

Veel verenigingsgebouwen van sportverenigingen zijn verouderd of sluiten niet meer aan bij de behoeften van het gebruik. Het is voor sportverenigingen steeds lastiger om geld bij elkaar te krijgen om investeringen te doen. De gemeente wil clubs helpen door een financiële bijdrage te doen in de investeringskosten. De subsidie is maximaal een derde van de investeringskosten, zonder BTW met een maximum van € 250.000,-. Voor de andere twee derde van de kosten moet de vereniging zelf voor financiering zorgen. Verenigingen kunnen ook voor een gedeelte garantstelling krijgen via de gemeente. Sommige duurzaamheidsinvesteringen vallen buiten deze regeling.

Daarom is het belangrijk om contact met ons op te nemen voordat je subsidie aanvraagt. Wij kijken graag mee naar de volledigheid van de aanvraag of om vragen te beantwoorden. Kijk voor alle voorwaarden en het aanvragen op:

https://cms.dordrecht.nl/Ondernemers/Overzicht_Ondernemers/Subsidie/Renovatie_en_of_nieuwbouw_sportvoorzieningen_subsidie

 

 

 

 


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: