Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Vrijwilligers

Door Sport in Deventer

Bijna elke sportaanbieder zit te springen om vrijwilligers. En ook als je op dit moment voldoende vrijwilligers hebt, is het belangrijk om continu aandacht te blijven besteden aan het werven en behouden ervan. 

Werving en behoud vrijwilligers
Bijna elke sportaanbieder zit te springen om vrijwilligers. En ook als je op dit moment voldoende vrijwilligers hebt, is het belangrijk om continu aandacht te blijven besteden aan het werven en behouden ervan. Het aanstellen van een vrijwilligerscoördinator of het formeren van een vrijwilligerscommissie is daarin een goede eerste stap. Als kleinere sportaanbieder kun je doorgaans volstaan met een coördinator, voor grotere sportaanbieders is een vrijwilligerscommissie wellicht interessanter.

De meest geschikte persoon om de functie van vrijwilligerscoördinator op zich te nemen is meestal iemand die de vereniging door en door kent en er al jaren rondloopt. Het is iemand die weet wat de kwaliteiten van de verschillende leden zijn, voor welke taken binnen de vereniging extra hulp nodig is en wie er in staat en bereid is om iets voor de vereniging te betekenen. In een vrijwilligerscommissie is er de gelegenheid om de taken meer te verdelen. Vooral binnen een grotere vereniging, waarin structuur en overzicht belangrijk zijn, is dit handig.

Vergoeding en arbeidsrelaties
Het is voor elke sportclub belangrijk goed voor je vrijwilligers te zorgen. Die zorg verschilt niet veel van de zorg voor betaald personeel. Op sportwerkgever.nl vind je informatie over verschillende onderwerpen waarmee je te maken kunt krijgen, zoals het aangaan van een vrijwilligersovereenkomst, het betalen van (onkosten)vergoedingen en het zorgen voor een veilige werkplek. Je vindt er ook meer uitleg over het bepalen van de arbeidsrelatie.

Vrijwilligerstaken laten afkopen
Binnen de vereniging draagt iedereen zijn steentje bij. Het is van oudsher gebruikelijk dat ieder lid en elke ouder van een jeugdlid zich per jaar een vooraf bepaald aantal uren vrijwillig inzet voor de club. Maar in een maatschappij waarin (vrije) tijd een steeds schaarser goed wordt en het ‘voor en door de leden-gevoel’ steeds minder sterk is, zit niet ieder clublid hier meer op te wachten. Een mogelijk alternatief is dan het afkopen van vrijwilligerstaken.

Een voorbeeld is hockeyvereniging Leonidas in Rotterdam, waar de verplichte taak bestaat uit het fluiten van een wedstrijd van een ander thuisspelend team. In een zogenaamde fluitpoule, een groep op Facebook, kunnen zij hun fluitbeurt aanbieden in ruil voor een geldbedrag voor degene die het fluiten overneemt. Ongeveer twintig procent van de leden maakt hier gebruik van. Je kunt dit afkopen van vrijwilligerstaken ook op een andere manier invullen die goed bij jouw club past.

Collectieve verzekering Vrijwilligers Deventer

De gemeente Deventer heeft een uitgebreide verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers in Deventer. Deze verzekering dekt naast ongevallen en aansprakelijkheid ook bestuurdersaansprakelijkheid. Alle vrijwilligers in de gemeente Deventer kunnen een beroep doen op deze polis. Aanmelden is daarvoor niet nodig. Wel is het van belang dat het vrijwilligerswerk in georganiseerd verband plaatsvindt.

Meer informatie over de collectieve vrijwilligersverzekering kunt u lezen via onderstaande link

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: