Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

De vitale sportvereniging

Door Sport in Deventer

In de gemeente Deventer streven we naar vitale en toekomstbestendige sportverenigingen. Verenigingen worden hierbij ondersteund door de verenigingsondersteuners van Sportbedrijf Deventer. Ook zijn er vanaf september jongstleden bij verschillende verenigingen sportparkmanagers en clubkadercoaches aan de slag gegaan*. Zij versterken de organisatie van de vereniging of het (technisch) kader.

De vitale sportvereniging
Om enerzijds de vitale, en anderzijds de nog te versterken onderdelen van een club in beeld te brengen, is een vragenlijst ontwikkeld. Hierin meten we hoe de vereniging op verschillende onderdelen van vitaliteit scoort. De sportparkmanagers en clubkadercoaches nemen in de komende periode samen met de betreffende verenigingen deze vragenlijst af. Dit zorgt voor goede gesprekken en een gerichte ondersteuning op de punten waar de vereniging aan wil werken. Meer weten over de vragenlijst en wat een vitale vereniging betekent? Lees dan verder.

Verklein je Footprint, vergroot je Handprint!
Welke organisatie je ook bent, het is niet de vraag óf je positieve impact op de maatschappij gaat maken, maar wannéér! Het is tijd om actie te ondernemen en te sturen op maatschappelijke waarde. Samen dragen we bij aan Brede Welvaart en bouwen we aan de Handprint van Nederland.

De Social Handprint toont de positieve impact van jouw organisatie op de samenleving. Het laat zien wat je doet, hoeveel je doet en de maatschappelijke waarde die dat oplevert, zowel in euro’s als in bijdrage aan de 17 Sustainable Development Goals.

Geen dure trajecten en ingewikkelde dikke rapporten. Met de toegankelijke methode kun jij jouw impact snel zichtbaar maken en delen met jouw donateurs, leden en klanten. 

Een voorbeeld? 
De Stichting Deventer Sportploeg ging jouw club al voor. Kijk hier hoe zij op de kaart staan. 

Wat levert het op? 
- Zet jezelf op de kaart en vergelijk jouw organisatie met andere!
- Vergroot jouw Handprint met een Impulsdonatie. Klik hier als je wilt zien waar je een aanvraag voor kunt doen of wil je weten hoe je zelf initiatieven kunt ondersteunen  

Wat levert het op? 
- Zet jezelf op de kaart en vergelijk jouw organisatie met andere!
- Vergroot jouw Handprint met een Impulsdonatie.

Voor nieuwe deelnemers zijn er kosten aan verbonden. Maar je krijgt dan gebruik van handige tools en mogelijkheden die compleet zijn ingericht voor maatschappelijke organisaties, bedrijven en publieke en ondersteunende organisaties.

In de afgelopen 4 jaar hebben er tientallen MAEX Impulsen plaatsgevonden, maar onder initiatiefnemers
is er soms nog onduidelijkheid welke aanvragen binnen het beleid van de MAEX Impuls passen. In dit document vind je een toelichting voor toekomstige aanvragen met voorbeelden.


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: