Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Subsidieregeling ‘50fit’

Door Alphen Vitaal

Met de subsidieregeling ‘50fit’ worden binnen de gemeente Alphen aan den Rijn projecten die de sport- en beweegdeelname van senioren bevorderen ondersteund.

‘50fit’ geeft de sport- en beweegaanbieders de mogelijkheid om laagdrempelig kennismakingsaanbod voor de doelgroep 50+ jaar aan te bieden. Wil jij als aanbieder iets betekenen voor deze doelgroep? Denk dan na over laagdrempelig kennisaanbod en vraag deze subsidie aan.

Het aanbod moet aan alle volgende voorwaarden voldoen om kans te maken op een subsidiebedrag:
- Het aanbod is gericht op het werven van nieuwe leden.
- Het aanbod moet bestaan uit een cursus van minimaal 5 lessen en maximaal 10 lessen.
- Het welkomstaanbod mag niet kosteloos worden aangeboden (de deelnemer dient minimaal € 5,00 per les zelf te betalen),
- De lesreeksen moeten worden verzorgd door een gediplomeerde trainer.
- Om de deelnemers blijvend in beweging te houden, dient de aanbieder na de welkomstcursus een passend vervolgaanbod aan te bieden.
- Een aanbieder mag maximaal eenmaal een aanvraag doen. 
- De inschrijving voor de kennismakingcursus verloopt via alphenvitaal.nl

Komt jouw aanbod hiervoor in aanmerking?
Elke sport- en beweegaanbieder met aanbod binnen de gemeente Alphen aan den Rijn kan een aanvraag indienen. In totaal kunnen 20 aanbieders gebruik maken van deze subsidieregeling. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

De sport- en beweegaanbieder vraagt als volgt de subsidie aan:
Klik HIER voor het aanmeldformulier. Dit formulier kan per e-mail worden ingediend bij Ingeborg Houdijk via i.houdijk@alphenvitaal.nl

De looptijd van de subsidie
Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend. Zodra de limiet van de 20 aanbieders is bereikt, worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen. Deze subsidie is tot en met december 2023 geldig. De start van de kennismakingscursus dient in 2023 plaats te vinden.

Subsidiebedrag
Het bedrag van maximaal € 500,00 (incl. BTW) per kennismakingstraject wordt aan de hand van een factuur na de start van de lesreeks gedeclareerd bij Alphen Vitaal.

Het bedrag van de subsidie mag ten tijden van de kennismakingsperiode ingezet worden op:
- aanschaf sportmaterialen
- opleiden trainer
- huren van accommodatie
- inhuren van trainer
- korting voor deelnemers

Het bedrag mag niet worden ingezet op:
- promotie
- gebruik van horeca
- gadgets

Plichten na de activiteit:
Iedere aanbieder levert na de activiteit een kort verslag aan met o.a. deelnemersaantallen en een foto aan. Dit naar een format aangeleverd door Alphen Vitaal.

Rol Alphen Vitaal
- Verzorgen van promotie (in de vorm van flyers, posters, social mediacampagne, persberichten en aanwezigheid op sportmarkten binnen de gemeente).
- Aanbieders krijgen de mogelijkheid om aan te sluiten bij de organisatie van de seniorensportdagen van Alphen Vitaal.
- Waar nodig begeleiden bij vorming van kennismakingsaanbod.
- Waar nodig begeleiding bij vorming van vervolgaanbod.


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: