Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Financiële tegemoetkomingen

Door Sportbedrijf Lelystad

Voor vrijwilligersorganisaties, verenigingen en stichtingen kent de gemeente Lelystad verschillende subsidiemogelijkheden. Deze worden beschikbaar gesteld vanuit de gedachte dat de gemeente Lelystad één groot sportveld is.

Provinciale fondsen

Er zijn twee provinciale stimuleringsfondsen, te weten: Het Stimuleringsfonds Sportevenementen en Het Stimuleringsfonds Sportaanbieders. Voor sportaanbieders is met name Het Stimuleringsfonds Sportaanbieders interessant.

Het Flevolandse Stimuleringsfonds voor sportaanbieders is samengesteld als een noodzakelijke aanvulling op een aantal reeds bestaande landelijke steunmaatregelen. Het is een onderdeel van het Steunpakket Sport & Corona in Flevoland. Deze stimuleringssubsidie moet ervoor zorgen dat er (extra) activiteiten worden georganiseerd. Voor het toekennen van een stimuleringsbijdrage, dient een sportaanbieder een aanvraagformulier in.

In dit aanvraagformulier staan verschillende mogelijkheden waarvoor u een bijdrage kunt aanvragen. Het aanvraagformulier is gemakkelijk in te vullen. Sportaanbieders kunnen maximaal € 1.500,- aanvragen. De minimale aanvraag is € 500,-. Voor meer informatie en de voorwaarden over dit stimuleringsfonds gaat u naar de website van Sportservice Flevoland. Lees alles over het ondersteuningsprogramma op deze pagina op de website van Sportservice Flevoland. 

De Grote Clubactie

De Grote Clubactie zet zich al meer dan 40 jaar in voor het Nederlandse verenigingsleven door de organisatie van een loterij. Voor deze loterij kunnen verenigingen loten verkopen en zo geld inzamelen. Op deze manier organiseren duizenden verenigingen in Nederland eigen acties om hun doelen te verwezenlijken.

Aan de Grote Clubactie kunnen alle soorten verenigingen deelnemen. Groot, klein, cultuur, sport; ze kunnen allemaal met de Grote Clubactie extra inkomsten genereren!

De vereniging die meedoet aan de Grote Clubactie verkoopt loten voor € 3,- per stuk. De opbrengst is voor 80% voor de vereniging. De overige 20% gaat naar de loterij. Lotenkopers kunnen vele prijzen winnen.

De BOSA regeling 

Het doel van de regeling is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen. De BOSA en de SPUK zoals wij die momenteel kennen lopen tot en met 2023. De SPUK staat voor Specifieke Uitkering Stimulering Sport.

Nieuws BOSA Regeling per 1 januari 2024

Op 28 november 2023 is de nieuwe BOSA regeling gepubliceerd. Deze regeling is bedoeld voor sportorganisaties ten behoeve van de bouw, verbouwing en onderhoud van sportaccommodaties, alsmede aanschaf of onderhoud van sportmaterialen die bijdragen aan verduurzaming en het verbeteren van de toegankelijkheid van sportaccommodaties.

De BOSA regeling is een regeling die zich richt op amateursportorganisaties die subsidie kunnen aanvragen voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen. Per 1 januari is er een nieuwe regeling. Deze borduurt voort op de oude regeling, maar kent toch een paar aanpassingen. Hier informeren wij u over in dit artikel.

BOSA is geen SPUK Sport

Om misverstanden te voorkomen. De BOSA is bedoeld voor sportorganisaties. De SPUK Sport is bedoeld voor gemeenten. Op dit moment is er nog geen nieuwe regeling en streeft het Ministerie ernaar om deze regeling in februari open te stellen voor gemeenten. Wij houden u daarover op de hoogte.

BOSA 2024 aanpassingen ten opzichte van 2023

Sportorganisatie

De definitie van amateursportorganisatie is aangepast. In 2023 was dit nog een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk. Dit wordt in de nieuwe BOSA-regeling beperkt tot een stichting of vereniging met hoofddoel het faciliteren van amateursport door het aanbieden van amateursport of het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie. Als de organisatie zelf amateursport aanbiedt, dient deze stichting of vereniging aangesloten te zijn bij een sportbond van ledenlijst NOC*NSF of zijn aangesloten bij een van de deelnemende organisaties van het POS.

Amateursport

Ook de definitie van amateursport is aangepast. En luidt als volgt:
De beoefening wordt bevorderd of georganiseerd door een van de leden opgenomen op de ledenlijst NOC*NSF of door een van de deelnemende organisaties van het POS. De sport wordt beoefend door personen op alle niveaus en is toegankelijk voor een breed publiek. De sport richt zich op lokale gebruikers. De sport wordt niet beoefend in loondienst of in opdracht, ongeacht of er een formele arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht is opgesteld tussen een sportbeoefenaar en een amateursportorganisatie. De sport wordt niet ingezet voor zorg of revalidatie.

Lees hier meer over de BOSA-regeling.

Vrijstelling van BTW

Diensten die sportorganisaties afnemen zijn vaak vrijgesteld van btw. Zo zijn de verhuur van sportaccommodaties en het laten sporten van niet-leden ook vrijgesteld. Als gevolg van deze regel kunnen sportclubs geen btw terugvragen over bijvoorbeeld investeringen in sportaccommodaties. Om het nadeel voor verenigingen te ondervangen is een subsidieregeling in het leven geroepen. Die regeling maakt wat betreft btw-terugvraag uitzonderingen voor:

  • De bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties.
  • Het onderhoud van sportmaterialen.

Waar kunnen sportclubs aan denken om voor deze subsidie in aanmerking te komen?

  • Sportmaterialen zoals een keepersoutfit of materialen voor de atletiekbaan.
  • Verbouwingskosten voor sportfaciliteiten.
  • Diploma's, licenties en medailles.
  • Exploitatiekosten, mits dit betrekking heeft op de sportactiviteit (bijv. inhuur van onderhoudspersoneel).
  • Lease-, aankoop-, of erfpachtkosten voor de grond van de sportaccommodaties, mits het gaat om kosten waarover btw moet worden betaald

Ondersteuning in aanvraag 

Sportbedrijf Lelystad helpt sportverenigingen in de gemeente Lelystad bij de aanvraag van de BOSA subsidie door de minimale investeringsbedragen te bundelen. Voorwaarde voor aanvraag is dat de totale kosten boven de € 25.000 moet komen. Via Sportbedrijf Lelystad kan een aanvraag worden gedaan. 

De aanvraag mag gaan over facturen van 2021, 2022 en 2023, dus ook van de afgelopen maanden van investeringen die dus al gedaan zijn. Een optie is een bundeling van offertes die gezamenlijk boven de €25.000,- uitkomen (uitvoering mag volgend jaar).

Wij ondersteunen de vereniging samen met onze  financiële afdeling in de eigen aanvraag. Dat doen we door namens verschillende verenigingen de subsidie aanvraag te doen om boven de minimale stelpost van € 25.000,- uit te komen.

Wij sturen u dan alle informatie toe die nodig is van de vereniging, zoals een machtigingsformulier, het betreffende facturen met betaalbewijs en start- en einddatum project/activiteit/aanschaf. 

Contact & ondersteuning 

Indien u ondersteuning nodig heeft bij het aanvragen van de BOSA voor uw sportvereniging, kunt u contact opnemen met de verenigingsondersteuner van Sportbedrijf Lelystad. 

 


Link gekopieerd naar klembord

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Neem contact op met Sportbedrijf Lelystad via