Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

‘Samenwerken door sport’ thema Overijsselse Sportontmoeting

NOC*NSF24 mrt. 2023

Het thema van de Overijsselse Sportontmoeting op 13 april is ‘samenwerking door sport’. De Overijsselse Sportontmoeting is een netwerk- en kennisbijeenkomst voor Overijsselse beleidmakers, (club)vrijwilligers, politici en professionals uit de sport en aanverwante beleidsterreinen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van sport, bewegen en gezonde leefstijl. 

Keynote sprekers zijn Gerard Kemkers en Jan Smeekens. Kemkers vraagt zich in een kritisch betoog af of de huidige weg naar een vitale samenleving de juiste is en hoe het eventueel anders kan. Voormalig schaatser Smeekens vertelt over de keuzes die hij heeft gemaakt om de top te kunnen bereiken. Hij gaat onder andere in op samenwerken, focus en tegenslag.

Naast deze twee keynotes zijn er zes themasessies:

Inclusief sporten en bewegen
In 2025 wil Overijssel in de top drie van de meest beweegvriendelijke, sportieve en gezonde provincies van Nederland staan. Dat betekent dat inwoners van Overijssel ruim voldoen aan de beweegnorm. Inclusief sporten is een belangrijke pijler.

Preventie/gezonde leefstijl
Preventie, leefstijl en gezondheidsbevordering staan centraal met drie hoofdthema’s: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

Vaardig in bewegen
In 2025 wil Overijssel tot de top drie van provincies met de meest gezonde jeugd van Nederland horen. De focus ligt hierbij op alle kinderen van nul tot twaalf jaar. Er is aandacht voor het stimuleren van sport en bewegen van jongs af aan en gezonde leefstijl, maar ook voor specifieke doelgroepen, talenten en kinderen met een achterstand.

Innovatie/topsport en talent
Elk Overijssels talent moet kansen hebben om zich maximaal te ontwikkelen. De begeleiding van talentvolle sporters moet optimaal zijn om ambities waar te maken.

Vitale sport- en beweegaanbieders
Overijssel zet in op toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders die voldoende kunnen en willen inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Daarmee is er een gevarieerd en duurzaam sport- en beweegaanbod voor elke inwoner van de provincie.

Duurzame sportinfrastructuur
In 2025 wil Overijssel over een dekkend netwerk van toegankelijke, eigentijdse, gezonde en duurzame sportaccommodaties beschikken. Daarnaast wil de provincie voldoende aantrekkelijke en veilige openbare ruimtes hebben, die uitnodigen tot meer bewegen en een gezonde leefstijl.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel.

De Overijsselse Sportontmoeting is op 13 april in Sportcentrum Tijenraan in Raalte. De dag duurt van 11:45 tot 17:30 uur. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.overijsselsesportontmoeting.nl

Foto: Shutterstock


NOC*NSF 24 mrt. 2023

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: