Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Buurtsportcoach helpt sportclubs met samenwerkingsverbanden

NOC*NSF02 nov. 2022

Bij 37 procent van de sportverenigingen waar een buurtsportcoach werkzaam is, heeft deze gezorgd voor uitbreiding van de samenwerking en netwerken met andere organisaties. In 2018 was dit bij 28 procent van de sportverenigingen het geval. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder bestuurders van sportverenigingen.

Buurtsportcoaches bij sportverenigingen zetten zich in 2021 minder in voor ledenwerving dan eerder: in 2021 gaf 13 procent van de verenigingsbestuurders aan dat buurtsportcoaches zorgden voor meer leden. In 2018 was dat nog 30 procent.

Er is dus minder inzet op ledenwerving en meer op samenwerkingsverbanden tussen organisaties. Dat lijkt een gevolg van de ambities uit het deelakkoord ‘Vitale aanbieders’ van het Nationaal Sportakkoord en de doelen van de ‘Brede Regeling Combinatiefuncties’.

Buurtsportcoach vooral bezig met aanbod voor niet-leden

Volgens verenigingen hielden buurtsportcoaches zich tussen juni 2020 en juni 2021 het vaakst bezig met het creëren van aanbod voor niet-leden (42%), bijvoorbeeld op scholen. In 2019 gaf meer dan de helft van de verenigingen (57%) aan dat de buurtsportcoaches activiteiten of clinics organiseerden/uitvoerden voor niet-leden. Deze daling komt mogelijk doordat in de coronaperiode de focus meer op eigen leden lag.

Onderzoek onder verenigingsbestuurders

Deze resultaten zijn gebaseerd op peilingen onder bestuurders van sportverenigingen. De resultaten uit deze factsheet komen uit vier verschillende metingen bij het MI Verenigingspanel: januari 2018, januari 2019, februari 2021 en augustus 2021. Door de samenstelling van het panel en de weging van de respons zijn de uitkomsten representatief voor de sportverenigingen in Nederland.

Lees de volledige bevindingen in het factsheet ‘Buurtsportcoach op de sportvereniging’.


NOC*NSF 02 nov. 2022

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: