Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Den Helder: einde in zicht voor bijdrage clubs aan Ondernemersfonds?

NOC*NSF28 sep. 2022

In Den Helder en Julianadorp bestaat een Ondernemersfonds, dat gebruikt wordt voor onder meer het organiseren van evenement en voor stadspromotie. Sportverenigingen betalen mee aan het fonds, maar willen al enige tijd daarvan af. Dat leek ook te lukken per 1 januari 2024, maar nu lijkt daar toch weer onduidelijkheid over te bestaan.

Fractievoorzitter Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder, de grootste coalitiepartij, zei tijdens de bespreking van het coalitieakkoord door de gemeenteraad dat hij van mening is dat het geld dat sportverenigingen aan extra ozb afdragen voor het Ondernemersfonds, ten goede moet komen van diezelfde clubs. Hij gaat daarmee echter voorbij aan de brief van de Sportfederatie aan de coalitiepartijen en alle andere raadsfracties. Het bestuur onder leiding van Bert Deckers wil juist dat die bijdrage stopt en is teleurgesteld in de coalitie. Uit het akkoord van de acht partijen blijkt namelijk dat zij de sportclubs ook na 1 januari 2024 extra ozb willen laten betalen voor het Ondernemersfonds. Terwijl in een unaniem aangenomen raadsbesluit uit 2020 staat dat de bijdrage van clubs per 1 januari 2024 stopt.

Initiatief

Het Ondernemersfonds is een initiatief van de gemeente en de ondernemersverenigingen in Den Helder en Julianadorp. Het wordt gevuld met de jaarlijkse opbrengst van ozb-aanslagen op niet-woningen. Het geld wordt gebruikt voor onder meer het organiseren van evenementen en voor stadspromotie. Sportverenigingen betalen mee aan het Ondernemersfonds, maar willen daarvan af omdat zij vinden dat zij onvoldoende profijt hebben van het fonds. Het bestuur van de Sportfederatie hoopt dat de coalitie en de gemeenteraad het voornemen, om deze bijdrage per 1 januari 2024 voor sportverenigingen te laten vervallen, alsnog gestand doet.

Jarenlang

Bert Deckers herinnerde de coalitiepartijen er in zijn brief aan dat de sportclubs al jaren ageren tegen hun verplichte bijdrage aan het Ondernemersfonds. Die is tussentijds bovendien verhoogd van 5 naar 10 procent. De verenigingen waren dan ook tevreden over het voornemen deze bijdrage te beëindigen. Dat de leider van de grootste coalitiefractie vasthoudt aan de bijdragen van de sportclubs, verbaast Deckers zeer.

Opnieuw bespreken

“Verenigingen die de extra ozb-bijdrage betalen, hebben er geen enkel voordeel aan dat het geld wordt teruggestort op hun rekening. Dat is een extra administratieve handeling. Wat mij bevreemdt is dat politici de ene dag een standpunt innemen en twee jaar later om onduidelijke redenen honderdtachtig graden draaien terwijl daar geen enkele gegronde reden voor is. Dat is blijkbaar in, tegenwoordig.” De voorzitter zegt dat alleen Behoorlijk Bestuur op de brief van de Sportfederatie heeft gereageerd. “Mevrouw Hamerslag zei dat zij het onderwerp in de raad ter sprake zou brengen.”

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op noordhollandsdagblad.nl.


NOC*NSF 28 sep. 2022

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: