Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Sport in Leiden stuurt brandbrief aan formateurs

NOC*NSF18 mei 2022

Topsport Leiden en de Leidse Sportfederatie (LSF) hebben namens alle Leidse sportverenigingen een brandbrief gestuurd aan de Leidse politiek. Aanleiding was het adviesrapport van de informateurs voor een nieuwe Leidse coalitie. Daarin wordt volgens de Leidse sporters amper over sport gesproken, terwijl andere onderwerpen wel ruimschoots aan bod komen.

“In slechts enkele dagen is de brief door 47 Leidse sportverenigingen en -organisaties ondertekend”, zo schrijven voorzitter Martijn Peetsold van Topsport Leiden en zijn collega Paul Goulmy van de Leidse Sportfederatie in een brief aan de formateur en de onderhandelende partijen. In de brief wordt het belang van sport en sportverenigingen naar voren gebracht.

Ook wordt het onlangs uitgebrachte Mulier-rapport nogmaals onder de aandacht gebracht. Die rapportage schetst een ernstig tekort aan ruimte voor sport in Leiden. “Nu al en dat tekort wordt in de toekomst alleen maar groter wanneer Leiden de komende 18 jaar van 125.000 naar 145.000 inwoners groeit.” In de brief roepen de ondertekenaars de politiek op om ook sport te behandelen als belangrijk onderwerp. “Het moet in de afweging een gelijkwaardig thema zijn met bijvoorbeeld wonen, groen, kennis en cultuur.”

Gehoord worden

Het grote aantal mede-ondertekenaars van de brief geeft volgens Peetsold de zorgen binnen de Leidse sport aan. “Dit laat zien dat de Leidse sportwereld de gelederen sluit en eensgezind naar voren treedt. Er zijn 30.000 Leidenaars elke week bij een sportvereniging sporten en daarnaast ook nog eens duizenden supporters en vrijwilligers die op allerlei verschillende manieren met de sport bezig zijn. Wij wensen gehoord te worden.”

Kort na de verkiezingen stuurden Topsport Leiden en de LSF ook al een brief aan de Leidse politieke partijen. Ook toen werd de noodzaak van een groter sportareaal, ondersteuning van sportverenigingen en het stimuleren van sportdeelname van alle Leidenaars onder de aandacht gebracht, maar het leidde vooralsnog niet tot het opnemen van sport als speerpunt bij de formatie.

Omdat het voortbestaan van sportverenigingen en het kunnen voorzien in de sportbehoefte van de Leidenaar volgens de sportclubs niet vanzelfsprekend is, trekken ze nu opnieuw aan de bel. Dit keer met meer urgentie. “U kunt u zich vast voorstellen dat wij enorm zijn geschrokken van het adviesrapport dat onlangs is uitgebracht door het informateursteam voor een nieuwe Leidse coalitie. Daarin wordt amper over sport gesproken.” De briefschrijvers willen bereiken dat hun zorgen worden opgenomen in het op te stellen beleidsakkoord tussen de partijen die een nieuwe coalitie gaan vormen.

Dit artikel verscheen eerder op sleutelstad.nl. 


NOC*NSF 18 mei 2022

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: